[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Aktivity

CENELÍN

pracoviste/12115/07_3DmodelPGV1000.jpgPrimárním cílem projektu CENELÍN je vytvoření databáze podrobných digitálních 3D modelů z oboru jaderné energetiky silami studentů a akademických pracovníků jaderných oborů z českých vysokých a středních škol ve spolupráci s odborníky z jaderného průmyslu. Projekt byl spuštěn na začátku roku 2013. V rámci projektu jsou postupně vytvářeny jednotlivé podrobné modely komponentů.

Podrobněji o projektu: http://cenelin.fs.cvut.cz/home/

Stáže

pracoviste/12115/08_analyzavzorkusvaru.jpgNaši studenti magisterského nebo doktorského studia mají možnost vycestovat na zahraniční studijní pobyty nejčastěji v délce 3-6 měsíců. Tento druh spolupráce udržujeme s Tokyo Institute of Technology, Texas A&M University.

Letní škola jaderného inženýrství (LŠJI)

pracoviste/12115/09_LSJI-spolecnefoto_o.jpgKaždým rokem se podílíme na neformální výuce jaderného inženýrství formou týdenního kurzu v lokalitě jižních Čech. LŠJI je určena pro široké spektrum studentů těch oborů vysokých škol, ve kterých je studium alespoň částečně zaměřeno na „jádro“. Každým rokem takto „proškolíme“ kolem 20-25 studentů.
http://www.lsji.cz/

Intercontinental Nuclear Institute (INI)

pracoviste/12115/10_INI-navstenaUJVRez.jpgZkušenosti z pořádáním LŠJI se částečně promítly i do nově vzniklého 4-týdenního Letního institutu jadrného inženýrství, který byl poprvé pořádán mezi 29.6. a 24.7.2015. Tento kurz podpořený Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) je pořádán česko-americkým Střediskem pro civilní jadernou spolupráci (CNCC) a University of Massachusetts Lowell. Účastnili se ho studenti magisterských a doktorských programů zaměřených na oblast energetiky a jaderného inženýrství. V rámci INI se studenti mohli seznámit i s praktickým využitím jaderné energetiky v rámci návštěv laboratoří a dalších technických zařízení, a to jak v ČR, tak v USA.
http://www.intercontinental-nuclear-institute.com/

Odborné exkurze pro posluchače

V průběhu studia se posluchači v rámci týdenního pobytu na elektrárně a řady exkurzí blíže seznámí s technologií a provozem reálných energetických zařízení.