[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Projekty


V3S.

 • SGS20/163/OHK2/3T/12
  Uplatnění systémů řízení, modelování a určování nákladů celoživotního cyklu výrobku – Weisser, P. (2020-2022)
 • SVK 20/20/F2
  Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Žilka, M. (2020)
 • SGS19/106/OHK2/2T/12
  Analýza změny obchodních modelů v digitalizované a automatizované ekonomice – Budský, P. (2019-2020)
 • TL01000502
  Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce – Charvátová, D. (2018-2021)
 • TL01000127
  Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu – Freiberg, F. (2018-2020)