[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Lidé

Zaměstnanci ústavu

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.
(Theodor.Beran (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7630B-238 (KN)
Ing. Vladimír Brdek, Ph.D.
(Vladimir.Brdek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7620B-316 (KN)
prof. Ing. František Freiberg, CSc.
(Frantisek.Freiberg (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5799
(22 435) 8779
B-240 (KN)
Ing. Olga Heralová, MBA
(Olga.Heralova (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
(Dagmar.Charvatova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5791B-133 (KN)
Jan Jelínek
(Jan.Jelinek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5792B-134 (KN)
doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
(Michal.Kavan (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5795B-236 (KN)
Ing. Josef Košťálek
(Josef.Kostalek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5784B-131 (KN)
Blanka Marzuki
(Blanka.Marzuki (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5798B-239 (KN)
Ing. Pavel Scholz
(Pavel.Scholz (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5797A-505 (KN)
Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.
(Barbora.Stieberova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7631A-506 (KN)
Ing. Ladislav Vaniš
(Ladislav.Vanis (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5783B-131 (KN)
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
(Ondrej.Vojacek (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA
(Vladimir.Zacek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5794B-235 (KN)
Ing. Petr Žemlička
(Petr.Zemlicka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7621B-316 (KN)
Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
(Miroslav.Zilka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 7615A-506 (KN)

Doktorandi ústavu

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
Ing. Roman Dvořák
(Roman.Dvorak (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Jiří Horčička
(Jiri.Horcicka (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Adam Hurta
(Adam.Hurta (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Bc. Radek Jirků
(Radek.Jirku (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Martin Kyncl
(Martin.Kyncl (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2604B1-117 (Dejvice)
Ing. Jan Lhota
(Jan.Lhota (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Martin Li
(Martin.Li (zavináč) fs.cvut.cz)
PhDr. Ing. Petr Mašín, MBA
(Petr.Masin (zavináč) fs.cvut.cz)
522 (Kolejní 2637/2a)
Mgr. Alexey Ryzhkov
(Alexey.Ryzhkov (zavináč) fs.cvut.cz)
Pavla Šrůtová
(Pavla.Srutova (zavináč) fs.cvut.cz)
Ing. Kryštof Šulc
(Krystof.Sulc (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2367B3-210 (Zikova 4)