[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Zájemci o studium

Proč se stát špičkovým strojním inženýrem v oblasti řízení a ekonomiky podniku?

Ústav řízení a ekonomiky podniku připravuje odborníky vrcholového a středního managementu zejména průmyslových podniků a podniků služeb. Studium klade důraz na spojení technických a manažersko-ekonomických znalostí a dovedností, bez kterých se moderní manažer neobejde. Právě díky této kombinaci znalostí a dovedností získáváš vynikající startovní pozici a možnost širokého uplatnění v průmyslových podnicích, IT, poradenství, bankovnictví…

Jak se stát špičkovým strojním inženýrem v oblasti řízení a ekonomiky podniku?

Pokud se chceš podílet na řízení podniků, vybuduj si pevné teoretické základy – zvol si bakalářský studijní program TZSI, individuální studijní plán „Řízení a ekonomika průmyslových procesů.

Další možností je studium bakalářského studijního programu VES,
oboru Technologie, materiály a ekonomika strojírenství.

Následně prohlub své znalosti v navazujícím magisterském studijním programu Strojní inženýrství,
obor Řízení a ekonomika podniku.

Případně můžeš pokračovat až do doktorského studijního programu Strojní inženýrství,
obor Řízení a ekonomika podniku.

pracoviste/12138/schema_studium_12138.jpg
Chci být inženýrem se zaměřením na řízení a management strojírenského podniku!

Jak hodnotí podniky naše absolventy?

„Na těchto absolventech si ceníme zejména kombinaci jejich manažersko-technicko-ekonomických znalostí a dovedností. Studium s vyváženou a racionální skladbou technických, manažerských a ekonomických disciplín dává studentům schopnost uvažovat průřezově, s vědomím široké škály určujících faktorů na přijímaná rozhodnutí. To jim dává předpoklady pro efektivní uplatnění ve významných řídících funkcích“.

ŠKODA AUTO a.s.

„Díky vyvážené skladbě a integraci technických a ekonomických předmětů jsou Vaši studenti schopni rychle absorbovat nároky na ně kladené a jejich zapracování je podle naší zkušenosti významně kratší a úspěšnější než u absolventů z jiných vysokých škol, se kterými Vás můžeme porovnávat. Znalost technicko-ekonomických souvislostí a schopnost aplikace těchto znalostí v současné praxi je pro naši společnost zcela klíčová“.

INEKON GROUP, a.s.

Individuální studijní plán „Řízení a ekonomika průmyslových procesů“

 • Zajímá Tě technika?
 • Zajímá Tě management a ekonomika?
 • Rád bys jednou řídil průmyslové podniky a výrobní procesy?

Právě pro Tebe je zde již od 1. ročníku nový individuální studijní plán „Řízení a ekonomika průmyslových procesů“.

Jde o unikátní kombinaci technických a manažersko-ekonomických znalostí a dovedností, která je u zaměstnavatelů vysoce žádaná a otevře Ti široké uplatnění ve středním a vrcholovém managementu mnoha odvětví:

 • Strojírenství
 • IT
 • Poradenství, bankovnictví
 • Ostatní průmysl

Jak na to?

 1. Přihlas se do studijního programu Teoretický Základ Strojního Inženýrství (TZSI).
 2. Při zápisu do 2. semestru se na oddělení studijním Fakulty strojní přihlas do specializačního individuálního studijního plánu Řízení a Ekonomika Průmyslových Procesů (ISP ŘEPP).
 3. Studuj předměty zaměřené na podnikovou ekonomiku a management již ve tříletém bakalářském studiu.
 4. Bez obav z přijímaček pokračuj ve dvouletém návazném magisterském studiu Řízení a Ekonomika Podniku, získej titul „Ing.“ a pracuj na tom, co tě baví!
Podrobnější informace najdeš na těchto stránkách !