[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Zájemci o studium

Proč se stát špičkovým strojním inženýrem v oblasti řízení a ekonomiky podniku?

Ústav řízení a ekonomiky podniku připravuje odborníky vrcholového a středního managementu zejména průmyslových podniků a podniků služeb. Studium klade důraz na spojení technických (strojírenství a IT) a manažersko-ekonomických znalostí a dovedností, bez kterých se moderní manažer neobejde. Právě díky této kombinaci znalostí a dovedností získáváš vynikající startovní pozici a možnost širokého uplatnění v průmyslových podnicích, IT, poradenství, bankovnictví…

Jak se stát špičkovým strojním inženýrem v oblasti řízení a ekonomiky podniku?

Pokud se chceš podílet na řízení podniků, vybuduj si pevné teoretické základy – zvol si a pro manažersko-ekonomickou specializaci si zapiš odpovídající povinné a povinně volitelné předměty. (1)

Další možností je od 2. ročníku studium oborově orientovaného , obor . (2)

Následně prohlub své znalosti v navazujícím magisterském studijním programu Řízení průmyslových systémů. (3)

Případně můžeš pokračovat až do  doktorského studijního programu Výrobní a materiálové inženýrství, specializace Řízení průmyslových systémů. (4)

pracoviste/12138/schema_studia_12138_2021.png
Chci být inženýrem se zaměřením na řízení a management strojírenského podniku!

Jak hodnotí podniky naše absolventy?

„Na těchto absolventech si ceníme zejména kombinaci jejich manažersko-technicko-ekonomických znalostí a dovedností. Studium s vyváženou a racionální skladbou technických, manažerských a ekonomických disciplín dává studentům schopnost uvažovat průřezově, s vědomím široké škály určujících faktorů na přijímaná rozhodnutí. To jim dává předpoklady pro efektivní uplatnění ve významných řídících funkcích“.

ŠKODA AUTO a.s.

„Díky vyvážené skladbě a integraci technických a ekonomických předmětů jsou Vaši studenti schopni rychle absorbovat nároky na ně kladené a jejich zapracování je podle naší zkušenosti významně kratší a úspěšnější než u absolventů z jiných vysokých škol, se kterými Vás můžeme porovnávat. Znalost technicko-ekonomických souvislostí a schopnost aplikace těchto znalostí v současné praxi je pro naši společnost zcela klíčová“.

INEKON GROUP, a.s.

Jak vypadá výuka na našem ústavu?
Podrobnější informace najdeš na těchto stránkách !