[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Bakalářské

Bakalářské

 • Určení nákladů produktu​ - více
  2301R000 - bez oboru, Theodor Beran, rezervované téma
 • Mapování cesty k podnikatelské úspěšnosti - více
  2301R000 - bez oboru, František Freiberg, téma k dispozici
 • Technicko-ekonomická studie investic do výrobních technologií - více
  2301R000 - bez oboru, František Freiberg, téma k dispozici
 • Uplatňování znalostního managementu v českých průmyslových podnicích - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Horejc, téma k dispozici
 • Jak by podnikal Tomáš Baťa ve 21. století? - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Horejc, téma k dispozici
 • Správa podnikových projektů za pomoci nástrojů business intelligence​ - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Lhota, téma k dispozici
 • Analýza podnikových zakázek / projektů​ - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Lhota, téma k dispozici
 • Počítačová simulace podnikových procesů a systémů – nástroj pro efektivní zavádění inovací - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Scholz, téma k dispozici
 • Moderní plánování a rozvrhování výroby – cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Scholz, téma k dispozici
 • Nové technologie snižující dopad na životního prostředí​ - více
  2301R000 - bez oboru, Barbora Stieberová, téma k dispozici
 • Posouzení environmentálních dopadů ​vybraného výrobku - LCA​ analýza - více
  2301R000 - bez oboru, Barbora Stieberová, téma k dispozici
 • Zavedení systému 5S na pracovišti - více
  2301R000 - bez oboru, Štěpánka Uličná, téma k dispozici
 • Management 21. století - více
  2301R000 - bez oboru, Štěpánka Uličná, téma k dispozici
 • Design thinking - více
  2301R000 - bez oboru, Štěpánka Uličná, téma k dispozici
 • LEAN audit - více
  2301R000 - bez oboru, Štěpánka Uličná, téma k dispozici
 • Strategická analýza firmy - více
  2301R000 - bez oboru, Štěpánka Uličná, téma k dispozici
 • Metodika zavedení filozofie Kaizen - více
  2301R000 - bez oboru, Štěpánka Uličná, rezervované téma
 • Nové technologické trendy a jejich společensko-ekonomické dopady - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Žilka, téma k dispozici
 • Moderní softwarové nástroje týmovou spolupráci a řízení projektů - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Žilka, téma k dispozici
 • Start-up Story: Příběh úspěšného technologického start-upu - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Žilka, téma k dispozici
 • Finanční plánování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Freiberg, téma k dispozici
 • Hodnocení investice do modernizace obráběcích strojů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Miroslav Žilka, téma k dispozici
vygenerováno z KOS - 2022-01-24 (05:30)

Další informace k tématům prací naleznete na https://rep.fs.cvut.cz/vyuka/zaverecne-prace/