[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Bakalářské

Bakalářské

 • Role strojírenského podniku v regionálním rozvoji - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Lenka Adamová, téma k dispozici
 • Výběr vhodné kalkulační metody pro cenové rozhodnutí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Theodor Beran, téma k dispozici
 • Finanční plánování - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Freiberg, téma k dispozici
 • Motivace k práci ve vybraném podniku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Dagmar Charvátová, rezervované téma
 • Tvorba strategie rozvoje vybraného strojírenského podniku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Michal Kavan, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12138/temata_ZP