[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Bakalářské

Bakalářské

 • Technicko-ekonomická studie investic do výrobních technologií - více
  2301R000 - bez oboru, František Freiberg, rezervované téma
 • 'Case Studies on various approaches to using Technology as a driver for African Development', - více
  2301R000 - bez oboru, František Freiberg, téma k dispozici
 • Role strojírenského podniku v regionálním rozvoji - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Lenka Adamová, rezervované téma
 • Ekonomická analýza přínosů dceřiné společnosti - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Theodor Beran, rezervované téma
 • Výběr vhodné kalkulační metody pro cenové rozhodnutí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Theodor Beran, rezervované téma
 • Výběr a implementace informačního systému do společnosti - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vladimír Brdek, téma k dispozici
 • Pracovní spokojenost zaměstnanců ve vybrané společnosti - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Dagmar Charvátová, rezervované téma
 • Tvorba strategie rozvoje vybraného strojírenského podniku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Michal Kavan, téma k dispozici
 • Tvorba strategie rozvoje vybraného strojírenského podniku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Michal Kavan, téma k dispozici
 • Tvorba strategie rozvoje vybraného strojírenského podniku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Michal Kavan, téma k dispozici
 • Tvorba strategie rozvoje vybraného strojírenského podniku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Michal Kavan, téma k dispozici
 • Tvorba strategie rozvoje vybraného strojírenského podniku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Michal Kavan, téma k dispozici
 • Hodnocení investičního projektu - nákup CNC obráběcího centra pro společnost CNC obrábění Duben spol. s r.o. - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Miroslav Žilka, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12138/temata_ZP