[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Konference Integrované inženýrství

Ústav řízení a ekonomiky podniku je od roku 2000 každoročně při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořadatelem odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Konference má svůj vlastní sborník s ISBN a ISSN. Pravidelným partnerem konference je Svaz strojírenské technologie.

Aktuální ročník

Bližší informace o aktuálním ročníku jsou k dispozici zde.

21. ročník – 2021

Po dvouleté odmlce se 21. ročník konference uskutečnil opět při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a to s tématem Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Na konferenci se potkalo celkem 42 účastníků jak z řad podnikové praxe (Procter & Gamble, Mondi Štětí a.s., Bühler CZ s.r.o. nebo NKT s.r.o.), tak zástupců z akademické sféry (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, TU v Košicích). Přednášky odborníků v dopolední části se zaměřovaly např. na životní cyklus produktu a jeho řízení s využitím softwarové podpory, zavádění simulace podnikových procesů, živé digitální dvojče, využití virtuální reality v průmyslu nebo dopad digitalizace na lidské zdroje. V odpolední části pak probíhaly prezentace výsledků výzkumu a řešených projektů studentů doktorských studijních programů. Posluchači se mohli seznámit s komparací finanční výkonnosti kreativního průmyslu s tradičními obory, praktickou implementací virtuálních návodek, implementací prediktivní údržby vřetena soustruhu nebo např. s technologií přesného lepení funkční kompozitové sestavy. Účastníci konference měli tradičně možnost navštívit strojírenský veletrh a seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti výrobních technologií, automatizace a průmyslové digitalizace. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Západočeská univerzita v Plzni, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ a MM Průmyslové spektrum.
Doprovodné materiály jsou k dispozici zde.

20. ročník – 2020

Dne 7. října 2020 se uskutečnil jubilejní 20. ročník konference, tentokrát na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků. S ohledem na omezení spojená s pandemií COVID proběhla konference bohužel pouze ve zkráceném online formátu prostřednictvím Microsoft Teams. Přednášky a diskuse se zaměřovaly především na problematiku průmyslového inženýrství, management průmyslových podniků, průmyslovou automatizaci a projektování a konstrukci strojů a mechanismů. Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2020 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Konference se zúčastnilo 35 posluchačů.
Doprovodné materiály jsou k dispozici zde.

19. ročník – 2018

Tématem 19. ročníku konference byla „Inteligentní výroba v digitální ekonomice“. Přednášky a diskuse se zaměřovaly především na problematiku projektování, optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů a systémů s vyžitím moderních přístupů a nástrojů.  Součástí byla mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2018 pravidelně pořádaná Katedrou průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu - Západočeská univerzita v Plzni, ŠKODA AUTO Vysoká škola, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ.
Téma a náplň konference se ukázalo zajímavým pro 55 účastníků.
Leták, program konference, prezentace a sborník jsou k dispozici zde.
Krátké video z konference je k dispozici zde.

18. ročník – 2017

Dne 11. října 2017 se uskutečnil 18. ročník konference s tematickým zaměřením „Problémy znalostního managementu v podniku 21. století“. Partnery konference byly Svaz strojírenské technologie, Katedra průmyslového inženýrství a managementu - Západočeská univerzita v Plzni, ŠKODA AUTO Vysoká škola, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ.
Leták, program konference, prezentace a sborník jsou k dispozici zde.
Článek o 18. ročníku konference je k dispozici zde.

17. ročník – 2016

Tématem 17. ročníku konference byly „Moderní trendy v řízení procesů průmyslových podniků“. Na konferenci vystoupili jak představitelé a akademičtí specialisté, tak i významní představitelé partnerských podniků a dalších organizací.

16. ročník – 2015

Dne 15. 9. 2015 se uskutečnil 16 ročník konference, tentokrát s tématem „Technicko-manažerské vzdělávání – klíčový faktor pro konkurenceschopnost“. Konference se letos konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie, Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Asociací exportérů ČR, Hospodářskou komorou České republiky a společností Boltjes Group. Zároveň konference proběhla v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.

Téma a náplň konference se ukázalo zajímavým pro 46 účastníků.

Leták, program konference a sborník jsou k dispozici zde.

Krátké video z konference je k dispozici zde.

15. ročník – 2014

Tématem 15. ročníku konference byly: „Moderní nástroje pro podporu podnikového řízení a zvyšování konkurenceschopnosti podniků“.

Leták ke konferenci, program konference a sborník jsou k dispozici zde.

14. ročník – 2013

Téma 14. ročníku konference bylo: „Obchodní potenciál špičkových výrobních technologií“.

Sborník je k dispozici zde.

13. ročník – 2012

Téma 13. ročníku konference bylo zaměřeno na: „Předpoklady úspěchu na trzích v globalizovaném světě“. Téma a náplň konference se ukázalo zajímavým pro 47 účastníků.

Program konference, prezentace přednášejících a sborník jsou k dispozici zde.

Stručné fotoalbum je k dispozici zde.