[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Konference Integrované inženýrství

Ústav řízení a ekonomiky podniku je od roku 2000 každoročně při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořadatelem odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Konference má svůj vlastní sborník s ISBN a ISSN. Pravidelným partnerem konference je Svaz strojírenské technologie.

16. ročník – 2015

Dne 15. 9. 2015 se uskutečnil 16 ročník konference, tentokrát s tématem „Technicko-manažerské vzdělávání – klíčový faktor pro konkurenceschopnost“. Konference se letos konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie, Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Asociací exportérů ČR, Hospodářskou komorou České republiky a společností Boltjes Group. Zároveň konference proběhla v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.

Téma a náplň konference se ukázalo zajímavým pro 46 účastníků.

Leták, program konference a sborník jsou k dispozici zde.

Krátké video z konference je k dispozici zde.

15. ročník – 2014

Tématem 15. ročníku konference byly: „Moderní nástroje pro podporu podnikového řízení a zvyšování konkurenceschopnosti podniků“.

Leták ke konferenci, program konference a sborník jsou k dispozici zde.

14. ročník – 2013

Téma 14. ročníku konference bylo: „Obchodní potenciál špičkových výrobních technologií“.

Sborník je k dispozici zde.

13. ročník – 2012

Téma 13. ročníku konference bylo zaměřeno na: „Předpoklady úspěchu na trzích v globalizovaném světě“. Téma a náplň konference se ukázalo zajímavým pro 47 účastníků.

Program konference, prezentace přednášejících a sborník jsou k dispozici zde.

Stručné fotoalbum je k dispozici zde.