[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Environmentální a ekonomické hodnocení nanomateriálů – Tichá, M. - Žilka, M. - Stieberová, B. - Prajer, M., - Freiberg, F., ENTECHO. 2018, 1(1), ISSN 2571-1040. Dostupné z: https://www.entecho.cz/cs-cz/db/10-3260-entecho-2017-12.001/environmentalni-a-ekonomicke-hodnoceni-nanomaterialu
 • Valuation of know-how – Kyncl, M., Grant Journal. 2018, 2017(6), s. 43-47. ISSN 1805-0638. Dostupné z: http://www.grantjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=30&lang=cs
 • Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate – Vojáček, O. - Sobotka, L. - Macháč, J., - Žilka, M., Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018, 82(2), s. 1854-1862. ISSN 1364-0321. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117310596

2017

 • PROBLEMATIKA VYKAZOVÁNÍ ZISKU A CAPEX – Findová, Š. - Lhota, J., Grant Journal. 2017, 6(2), s. 25-28. ISSN 1805-0638. Dostupné z: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2017.pdf
 • ECONOMIC VALUE OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE EASTERN ORE MOUNTAINS – Vojáček, O. - Louda, Jiří, E+M Ekonomie a Management. 2017, 20(3), s. 4-18. ISSN 1212-3609.
 • Artificial shortage of surface water: How can water demand management mitigate the scarcity problem? – Vojáček, O. - Slavíková, L., - Smejkal, T., Water and Environment Journal. 2017, 31(1), s. 12-19. ISSN 1747-6585.
 • Analysis of Noise Impact on Mental Stress of Employees – Hnilica, R. - Dado, M. - Rejf, L. - Vaniš, L., - Veverková, D., Akustika. 2017, 27(1), s. 26-34. ISSN 1801-9064.
 • Assessing the life cycle environmental impacts of titania nanoparticle production by continuous flow solvo/hydrothermal syntheses – Caramazana-González, P. - Dunne, P. W. - Gimeno-Fabra, M. - Žilka, M. - Tichá, M. - Stieberová, B. - Freiberg, F. - McKechnie, J., - Lester, E. H., Green Chemistry. 2017, 19(6), s. 1536-1547. ISSN 1463-9262. Dostupné z: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/gc/c6gc03357a#!divAbstract
 • Application of ZnO Nanoparticles in a Self-cleaning Coating on a Metal Panel: An Assessment of Environmental Benefits – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramanzana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2017, 5(3), s. 2493-2500. ISSN 2168-0485. Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.6b02848

Stať ve sborníku

2018

 • Product cost planning in pre-production stages – Lhota, J., In: MORAVEC, J., ed. Studentská tvůrčí činnost 2018 - sborník konference. Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha, 11.04.2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2018, ISBN 978-80-01-06421-4. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/pdf18/8555.pdf?_=1523224179
 • VERIFYING THE AUTHENTICITY OF THE ACCOUNTING DATA USING THE BENFORD’S ALGORITHM – Koťátková Stránská, P. - Košťálek, J., In: GABKOVÁ, J., et al., eds. Proceedings of 17th Conference on Applied Mathematics - Aplimat 2018. 17th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2018. Bratislava, 06.02.2018 - 08.02.2018. Bratislava: Slovak University of Technology. 2018, s. 632-637. ISBN 978-80-227-4765-3. Dostupné z: http://evlm.stuba.sk/APLIMAT2018/proceedings/Papers/0632_Kostalek_Kotatkova-Stranska.pdf

2017

 • OKRUŽNÍ DOPRAVNÍ PROBLÉM POHLEDEM STATISTIKY – Košťálek, J., In: Recenzovaný sborník Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017. Praha, 18.12.2017 - 20.12.2017. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS. 2017, sv. VII. ISBN 978-80-87952-22-1.
 • OPTIMALIZAČNÍ A REOPTIMALIZAČNÍ PROPOČTY V PRŮMYSLOVÉ VÝROBĚ – Šulc, K. - Košťálek, J., In: ŠVECOVÁ, L., SAVICKÝ, N., a VLACHÝ, J., eds. Sborník příspěvků II. ročníku konference k poctě Albína Bráfa. II. ročník vědecké konference k poctě Albína Bráfa. MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 263/2a 160 00 Praha 6, 31.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, sv. I.. ISBN 978-80-01-06156-5.
 • EXPERIMENTÁLNÍ URČENÍ HODNOTY Π POMOCÍ STATISTICKÝCH METOD – Orságová, K. - Neradová, T. - Medková, L., - Košťálek, J., In: ŠVECOVÁ, L., SAVICKÝ, N., a VLACHÝ, J., eds. Sborník příspěvků II. ročníku konference k poctě Albína Bráfa. II. ročník vědecké konference k poctě Albína Bráfa. MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 263/2a 160 00 Praha 6, 31.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, sv. I.. ISBN 978-80-01-06156-5.
 • KVANTIFIKACE MÍRY MOTIVOVANOSTI ZAMĚSTNANCŮ – Koucká, Z. - Košťálek, J., In: VLACHÝ, J., SAVICKÝ, N., a ŠVECOVÁ, L., eds. Sborník příspěvků II. ročníku konference k poctě Albína Bráfa. II. ročník vědecké konference k poctě Albína Bráfa. MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 263/2a 160 00 Praha 6, 31.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, sv. I.. ISBN 978-80-01-06156-5.
 • INOVACE VÝUKY STATISTIKY ZA POMOCI STATISTICKÝCH SW MS EXCELA A GRETL – Košťálek, J. - Koťátková Stránská, P., - Macák, T., In: ŠVECOVÁ, L., SAVICKÝ, N., a VLACHÝ, J., eds. Sborník příspěvků II. ročníku konference k poctě Albína Bráfa. II. ročník vědecké konference k poctě Albína Bráfa. MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 263/2a 160 00 Praha 6, 31.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, sv. I.. ISBN 978-80-01-06156-5.
 • Weldox 960 Dry Machining – Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M., - Pelikán, L., In: ZOUBEK, M., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 60-65. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • VÝZKUM A VÝVOJ V OBDOBÍ ZÁSADNÍCH ZMĚN – Lhota, J. - Hora, M., - Beran, T., In: SCHOLZ, P., BERAN, T., a HOREJC, J., eds. Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. 18. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Kongresové centrum BVV, Brno, 11.10.2017. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku. 2017, s. 43-52. sv. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5. Dostupné z: http://www.rep.fs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/10/Sbornik-konference-Integrovane-inzenyrstvi-2017.pdf
 • ZNALOSTNÍ MANAGEMENT V ENGINEERINGU – Lhota, J. - Beran, T., In: SCHOLZ, P., BERAN, T., a HOREJC, J., eds. Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. 18. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Kongresové centrum BVV, Brno, 11.10.2017. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku. 2017, sv. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5. Dostupné z: http://www.rep.fs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/10/Sbornik-konference-Integrovane-inzenyrstvi-2017.pdf
 • DŮLEŽITÉ ASPEKTY POUŽITÍ DNEŠNÍCH MRP – Kavan, M., In: SCHOLZ, P., BERAN, T., a HOREJC, J., eds. Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. 18. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Kongresové centrum BVV, Brno, 11.10.2017. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku. 2017, s. 53-58. sv. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5. Dostupné z: http://www.rep.fs.cvut.cz/nase-projekty/konference/
 • SOFTWAROVÁ PODPORA V OBLASTI ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU – Brdek, V. - Žáček, V., - Žemlička, P., In: HOREJC, J., BERAN, T., a SCHOLZ, P., eds. Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. 18. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Kongresové centrum BVV, Brno, 11.10.2017. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku. 2017, s. 27-36. sv. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5. Dostupné z: http://www.rep.fs.cvut.cz/nase-projekty/konference/

Sborník

2018

 • Albín Bráf International Scientific Conference Year III - Proceedings – Vlachý, J. ed. - Švecová, L. ed., - Šulc, K. ed., 3. ročník mezinárodní vědecké konference k poctě Albína Bráfa. Praha, 30.05.2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií. 2018, ISBN 978-80-01-06429-0. Dostupné z: https://www.muvs.cvut.cz/braf/

2017

 • Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Scholz, P. ed. - Beran, T. ed., - Horejc, J. ed., 18. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Kongresové centrum BVV, Brno, 11.10.2017. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku. 2017, sv. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5. Dostupné z: http://www.rep.fs.cvut.cz/nase-projekty/konference/

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2017

 • 18. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Scholz, P. org. - Beran, T. org. - Horejc, J. org., - Vulcová, M. org., [Pořádání konference]. 2017, Dostupné z: http://www.rep.fs.cvut.cz/nase-projekty/konference/