[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Risk management with a financial impact – Dobrovolschi, O. - Lhota, J., INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH. 2019, 2019 418-428. ISSN 2350-0530.
 • Characteristics of functional indicators of engineering projects – Lhota, J. - Beran, T., INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH. 2019, 2019 312-325. ISSN 2350-0530.
 • Sustainability assessment of continuous-flow hydrothermal synthesis of nanomaterials in the context of other production technologies – Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Caramazana-González, P. - McKechnie, J., - Lester, E., Journal of Cleaner Production. 2019, 241 ISSN 0959-6526.
 • Evaluating the Know-how of a Mechanical Engineering Company in the Czech Republic – Kyncl, M., Grant Journal. 2019, 7(2), 34-37. ISSN 1805-0638.

Stať ve sborníku

2020

 • Potential of data science in mechanical engineering – current trends impacting demand for mechanical engineering graduates – Hurta, A., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 43-52. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Insight into the Creative Economy Significance – Dobrovolschi, O., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Financing Innovation in Periods of Crisis: Review and Analysis of Valuation Models and Its Limitations – Zelenská Moraes Barbosa, R. - Scholleová, H., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Vztah hodnoty podniku a business modelu – Budský, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Životní cyklus výrobku z pohledu výrobní perspektivy středního strojírenského podniku – Machka, M. - Suchomel, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 60-66. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • KVALITA V MAPOVÁNÍ TOKU HODNOT – Michalec, V. - Kavan, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 67-73. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • DOPADY DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE NA PRACOVNÍ SÍLU – Weisser, P. - Scholz, P., - Kadlec, Z., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 92-99. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • New Methods of Customer Segmentation and Individual Credit Evaluation Based on Machine Learning – Youping, Z. - Jílková, P. - Guanyu, C., - Weisl, D., In: Proceedings of the “New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development” (NSRBCPED 2019). Series. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 131. Paris: Atlantis Press, 2020. p. 925-931. ISBN 978-94-6252-941-0.

2019

 • Agile Methodology and Application of the Vroom-Yetton-Jago Model in Metallurgy – Kavan, M. - Švecová, L., - Šulc, K., In: Metal 2019 - 28th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2019. p. 1923-1928. ISBN 978-80-87294-92-5.
 • členění obchodních modelů – Lacko, A. - Budský, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. p. 407-413. vol. X.. ISBN 978-80-87952-31-3.
 • Risk Assessment in the Planning of Development Projects – Dobrovolschi, O., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Value Creation – 10 Years of Evolution Across Industries and Business Models – Budský, P. - Dvořák, J., In: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., 2019. ISBN 978-80-87956-96-0.
 • Industry 4.0 Impact on Enterprise Information Systems – Budský, P. - Kaiser, J., In: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Norristown: IBIMA, 2019. p. 5639-5646. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • How to Evaluate a Business Model – Budský, P., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Komparace obchodních modelů pomocí multiplikátoru P/S – Budský, P., In: Mezinárodní vědecká konference k poctě Albína Bráfa IV. ročník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2019. ISBN 978-80-01-06584-6.
 • Experience Curve and AB Costing (+ Target Costing) – Lhota, J. - Ryzhkov, A., In: Asia-Pacific Conference on Education, Social Studies and Psychology. Taipei: Asia-Pacific Education and Research Association (APERA), 2019. vol. 5. ISBN 978-986-5654-08-5.
 • Modern Planning Tools – Ryzhkov, A. - Lhota, J., - Dobrovolschi, O., In: Proceedings of IAC 2019 in Budapest. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2019. p. 92-98. vol. 1. ISBN 978-80-88203-10-0.
 • SOLVING A DEPLOYMENT PROBLEM WITH RESTRICTED AREAS – Košťálek, J. - Koťátková Stránská, P., In: 18th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2019 PROCEEDINGS. Bratislava: Slovak University of Technology, 2019. p. 685-690. ISBN 978-80-227-4884-1.
 • SOLVING TRAVELING SALESMAN PROBLEM BY HEURISTIC ALGORITHMS – Košťálek, J., In: 18th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2019 PROCEEDINGS. Bratislava: Slovak University of Technology, 2019. p. 679-684. ISBN 978-80-227-4884-1.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Prototyp nového typu formy – Slaný, M. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M., - Beránek, L., [Prototype] 2019.

Zpráva

2020

 • Kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách průmyslu 4.0 – Czesaná, V. - Matoušková, Z. - Janíčko, M. - Klicnar, F. - Tučková, M. - Budský, P. - Weisser, P. - Vaniš, L. - Beran, T. - Freiberg, F., - Žilka, M., [Research Report] 2020.

2019

 • WP02 – Ověřená technologie - TOS Varnsdorf-2019 Produktivita: „Produktivní obrábění na stroji WHT110C“ – Zeman, P. - Kovalčík, J. - Pešice, M. - Žilka, M. - Smolík, J. - Kozlok, T. - Javůrek, R., - Hrabě, Z., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-041.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2020

 • Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi – Stieberová, B. - Kožíšek, J., - Žilka, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06698-0.

Sborník

2020

 • Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi – Scholz, P. ed., On-line, 2020-10-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06775-8.

2019

 • Mezinárodní vědecká konference k poctě Albína Bráfa IV. ročník – Vlachý, J. ed. - Košťálek, J. ed., - Švecová, L. ed., Praha, 2019-05-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2019. ISBN 978-80-01-06584-6.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2020

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2020 – Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Budský, P. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Beran, T. org. - Lopot, F. org. - Weisser, P. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2020.

2019

 • Migrace jako nástroj pro řešení nedostatku pracovních sil v českém průmyslu – Freiberg, F. org. - Budský, P. org. - Weisser, P. org. - Žilka, M. org. - Czesaná, V. org. - Matoušková, Z. org. - Klicnar, F. org. - Janíčko, M. org. - Drbohlav, D. org., - Čermák, Z. org., [Workshop Hosting] 2019.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2019

 • WP02 - Ověřená technologie - TOS VARNSDORF-2019 Produktivita – Zeman, P. - Pešice, M. - Kovalčík, J. - Žilka, M. - Stejskal, M. - Smolík, J. - Kozlok, T. - Javůrek, R., - Hrabě, Z., [Verified Technology] 2019.