[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Výsledky


V3S.

Journal papers

2021

 • Sustainability evaluation of the use of cargo-trams for mixed municipal waste transport in Prague – Žilka, M. - Stieberová, B., - Scholz, P., Waste Management. 2021, 126 97-105. ISSN 0956-053X.

2020

 • Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách Průmyslu 4.0 – Janíčko, M. - Klicnar, F. - Budský, P., - Weisser, P., FÓRUM sociální politiky. 2020, 14(4), 6-14. ISSN 1802-5854.
 • Návrh metodiky zpracování zakázky pro ocelovou konstrukci – Machka, M. - Suchomel, J., Grant Journal. 2020, 9(2), 100-103. ISSN 1805-0638.

Proceeding papers

2020

 • Návrh metodiky zpracování zakázky pro ocelovou konstrukci – Machka, M. - Suchomel, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2020. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2020. p. 1377-1382. ISBN 978-80-87952-33-7.
 • Analýza vnitřního hospodaření českého středního strojírenského podniku – Machka, M. - Suchomel, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2020. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2020. p. 201-207. ISBN 978-80-87952-33-7.
 • DOPAD COVID-19 NA INVESTICE V ČESKÉM PRŮMYSLU – Weisser, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2020. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2020. ISBN 978-80-87952-33-7.
 • Modelování dopadu změny business modelu na hodnotu společnosti – Budský, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2020. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2020. p. 107-112. ISBN 978-80-87952-33-7.
 • REDUCING THE VOLUME OF WASTEWATER BY USING RESIDUAL HEAT – Pelikán, L. - Kyncl, J. - Kyncl, M. - Kellner, T. - Slaný, M. - Kaňák, M., - Solařík, M., In: InvEnt 2020: Industrial Engineering – Invention for Enterprise. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2020. p. 124-127. 1. ISBN 978-83-66249-50-9.
 • Potential of data science in mechanical engineering – current trends impacting demand for mechanical engineering graduates – Hurta, A., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 43-52. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Insight into the Creative Economy Significance – Dobrovolschi, O., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 21-29. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Financing Innovation in Periods of Crisis: Review and Analysis of Valuation Models and Its Limitations – Zelenská Moraes Barbosa, R. - Scholleová, H., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 7-14. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Vztah hodnoty podniku a business modelu – Budský, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 15-20. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • Životní cyklus výrobku z pohledu výrobní perspektivy středního strojírenského podniku – Machka, M. - Suchomel, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 60-66. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • KVALITA V MAPOVÁNÍ TOKU HODNOT – Michalec, V. - Kavan, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 67-73. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • DOPADY DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE NA PRACOVNÍ SÍLU – Weisser, P. - Scholz, P., - Kadlec, Z., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 92-99. ISBN 978-80-01-06775-8.
 • New Methods of Customer Segmentation and Individual Credit Evaluation Based on Machine Learning – Youping, Z. - Jílková, P. - Guanyu, C., - Weisl, D., In: Proceedings of the “New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development” (NSRBCPED 2019). Series. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 131. Paris: Atlantis Press, 2020. p. 925-931. ISSN 2352-5428. ISBN 978-94-6252-941-0.

Report

2021

 • Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce - Souhrnná výzkumná zpráva – Mlezivová, I. - Bátrlová, K. - Svobodová, L. - Štěpánek, M. - Vinopal, J. - Červenka, J. - Čadová, N. - Hanzlová, R. - Freiberg, F. - Beran, T. - Charvátová, D., - Vaniš, L., [Research Report] 2021.

2020

 • Studie možných změn pracovní síly v době digitalizace a robotizace – Scholz, P. - Weisser, P., - Kadlec, Z., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Management and Economics, 2020.
 • Metodika pro měření úspěšnosti a efektivity migrace a integrace v prostředí českého průmyslu – Valenta, L. - Beran, T. - Vaniš, L. - Drbohlav, D. - Jánská, E. - Pavelková, L., - Žilka, M., [Research Report] 2020.
 • Návrh procesu získávání a integrace pracovníků z Ukrajiny – Freiberg, F. - Žilka, M. - Valenta, L. - Michalec, V. - Budský, P. - Drbohlav, D. - Dzúrová, D. - Čermák, Z. - Janská, E. - Čermáková, D. - Lupták, M., - Pavelková, L., [Research Report] 2020.
 • Kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách průmyslu 4.0 – Czesaná, V. - Matoušková, Z. - Janíčko, M. - Klicnar, F. - Tučková, M. - Budský, P. - Weisser, P. - Vaniš, L. - Beran, T. - Freiberg, F., - Žilka, M., [Research Report] 2020.

Books, textbooks

2020

 • Nový vzdělávací pilotní modul pro efektivní řízení kvality pracovního života, BOZP a ergonomie – Vaniš, L. - Beran, T., - Rejf, L., Praha: CTU FME. Department of Management and Economics, 2020.
 • Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi – Stieberová, B. - Kožíšek, J., - Žilka, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06698-0.

Proceedings

2020

 • Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi – Scholz, P. ed., On-line, 2020-10-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06775-8.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2021

 • Workshop Vzdělávací pilotní modul pro efektivní řízení kvality pracovního života, BOZP a ergonomie – Bátrlová, K. org. - Beran, T. org., - Vaniš, L. org., [Workshop Hosting] 2021.

2020

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2020 – Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Budský, P. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Beran, T. org. - Lopot, F. org. - Weisser, P. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2020.

Certified methodology, procedure

2021

 • Certifikovaná metodika pro monitorování a řízení nákladů a ztrát z titulu pracovních úrazů – Beran, T. - Bátrlová, K. - Štěpánek, M. - Vaniš, L. - Mleziová, I., - Svobodová, L., [Certified Methodology (for RIV)] 2021.