[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2023

 • AN INTEGRATED METHODOLOGY FOR THE ASSESSMENT OF I4.0 MATURITY LEVEL – Kilic, H.S. - Kalender, Z.T. - Korkmaz, C., - Kaya, B., International Journal of the Analytic Hierarchy Process. 2023, 15(2), 1-26. ISSN 1936-6744.
 • Simulation is a tool for analyzing and managing electricity consumption in enterprises – Smagowicz, J. - Szwed, C. - Dąbal, D., - Scholz, P., Simulation MANAGER. 2023, 02 17-19. ISSN 2956-6126.
 • A two-stage MCDM model for reverse logistics network design of waste batteries in Turkey – Kılıç, H.S. - Kalender, Z.T. - Solmaz, B., - Iseri, D., Applied Soft Computing. 2023, 143 1-20. ISSN 1568-4946.
 • Integrated Supply Chain Risk Assessment Methodology Based on Modified FMEA – Kılıç, H.S. - Canbakış, S.K. - Karabaş, M. - Köseoğlu, S. - Ünal, E., - Kalender, Z., Journal of Risk Analysis and Crisis Response. 2023, 13(2), 93-116. ISSN 2210-8491.

2022

 • How Do Mobile Wallets Improve Sustainability in Payment Services? A Comprehensive Literature Review – Hopali, E. - Vayvay, O. - Kalender, Z.T. - Turhan, D., - Aysuna, C., SUSTAINABILITY. 2022, 14(24), ISSN 2071-1050.
 • Impact of the splitting of the German–Austrian electricity bidding zone on investment in a grid-scale battery energy storage system deployed for price arbitrage with gray and green power in Austrian and German day-ahead power markets – Hurta, A. - Žilka, M., - Freiberg, F., Energy Reports. 2022, 8 12045-12062. ISSN 2352-4847.
 • Life Cycle Assessment of Metal Products Produced by Additive Manufacturing: A Metal Mold Case Study – Stieberová, B. - Broumová, M. - Matoušek, M., - Žilka, M., ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2022, 10(16), 5163-5174. ISSN 2168-0485.
 • A Simulation Model of Power Demand Management by Manufacturing Enterprises under the Conditions of Energy Sector Transformation – Smagowicz, J. - Szwed, C. - Dabal, D., - Scholz, P., MDPI Energies. 2022, 15(9), ISSN 1996-1073.

Stať ve sborníku

2023

 • Velké jazykové modely AI & komunikace s nimi – Matějka, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 92-100. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • Optimizing Economic Efficiency in Industrial Maintenance Management: A Comprehensive Systematic Literature Review – Işik, B. - Žilka, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 55-68. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • Využití low-code nástrojů pro urychlení podnikových procesů – Hlinák, V. - Kalina, V., - Lhota, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 21-32. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • VYUŽITÍ SIMULACE PRO ANALÝZU A NÁVRH OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ – Michalec, V. - Truhlář, F., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 101-113. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • Knowledge-Based Maintenance Management System of Compressed Air System – Işik, B., In: ISIEA 2023. Springer, Cham, 2023. p. 197-208. 1. vol. -. ISSN 2367-3370. ISBN 978-3-031-38273-4.

2022

 • Digital transformation of the organization in post pandemic world - quantitative inquiry – Holý, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 22. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 43-59. ISBN 978-80-01-07054-3.
 • Homogenity of Industry Aggregates and Aggregators Based on Business Models – Budský, P., In: Conference Proceedings 10th International Scientific Conference IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE - BEYOND THE NUMBERS. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., 2022. p. 241-248. ISBN 978-80-7638-031-8.
 • OPTIMALIZACE ZÁSOB VYUŽITÍM METODY ABC/XYZ – Michalec, V. - Sieratovský, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 22. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 4-14. ISBN 978-80-01-07054-3.
 • COMPARISON OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND PRACTICAL USE OF VALUE STREAM MAPPING – Michalec, V. - Kavan, M., In: CER Comparative European Research Conference - Proceedings | Research Track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2022. p. 117-124. vol. 1. ISBN 978-1-7399378-1-2.
 • Using Economical-Mathematics Method of Input-Output Analysis as a Tool for Cost Calculation of Steel Construction Production – Machka, M. - Beran, T., In: 6th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2022. p. 257-272. ISSN 2522-8609. ISBN 978-3-030-96314-9.

Kapitola v knize

2023

 • The way to Smart Healthcare: A comprehensive research on technology assessment methodologies for digital health systems – Kalender, Z. - Vayvay, O., In: Integrating Digital Health Strategies for Effective Administration. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2023. p. 193-215. vol. 1. ISSN 2328-1243. ISBN 9781668483374.

Sborník

2023

 • Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace – Kalina, V. ed. - Lhota, J. ed., Brno, 2023-10-25. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. ISBN 978-80-01-07243-1.

2022

 • Recenzovaný sborník příspěvků z 22. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků – Kalina, V. ed. - Lhota, J. ed., Plzeň, 2022-10-06. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07054-3.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2022

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2022 – Lhota, J. org. - Kalina, V. org. - Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Petr, K. org. - Freiberg, F. org. - Lopot, F. org., - Aneltová, K. org., [Conference Hosting] 2022.