[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2022

 • Life Cycle Assessment of Metal Products Produced by Additive Manufacturing: A Metal Mold Case Study – Stieberová, B. - Broumová, M. - Matoušek, M., - Žilka, M., ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2022, 10(16), 5163-5174. ISSN 2168-0485.
 • A Simulation Model of Power Demand Management by Manufacturing Enterprises under the Conditions of Energy Sector Transformation – Smagowicz, J. - Szwed, C. - Dabal, D., - Scholz, P., MDPI Energies. 2022, 15(9), ISSN 1996-1073.

2021

 • Nabídka ukrajinské migrační pracovní síly a její poptávka v Česku – Drbohlav, D. - Budský, P. - Čermáková, D. - Lupták, M. - Janská, E. - Čermák, Z. - Dzúrová, D. - Valenta, L. - Weisser, P. - Žilka, M., - Freiberg, F., FÓRUM sociální politiky. 2021, 2021(1), 14-19. ISSN 1802-5854.
 • Sustainability evaluation of the use of cargo-trams for mixed municipal waste transport in Prague – Žilka, M. - Stieberová, B., - Scholz, P., Waste Management. 2021, 126 97-105. ISSN 0956-053X.

Stať ve sborníku

2022

 • COMPARISON OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND PRACTICAL USE OF VALUE STREAM MAPPING – Michalec, V. - Kavan, M., In: CER Comparative European Research Conference - Proceedings | Research Track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2022. p. 117-124. vol. 1. ISBN 978-1-7399378-1-2.
 • Using Economical-Mathematics Method of Input-Output Analysis as a Tool for Cost Calculation of Steel Construction Production – Machka, M. - Beran, T., In: 6th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2022. p. 257-272. ISSN 2522-8609. ISBN 978-3-030-96314-9.

2021

 • EXPERIMENTAL TESTING OF PRESSING TOOL SERVICE LIFE – Kellner, T. - Kyncl, J. - Kyncl, M. - Nečas, M. - Syrový, P. - Pelikán, L., - Kaňák, M., In: INVENTION FOR ENTERPRISE INVENT 2021. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2021. p. 60-63. ISBN 978-83-66249-78-3.
 • GRINDING OF ABRASION RESISTANT LAYERS ON PRESSING TOOLS – Pelikán, L. - Kellner, T. - Nečas, M. - Syrový, P. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Kaňák, M., In: INVENTION FOR ENTERPRISE INVENT 2021. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2021. p. 108-111. ISBN 978-83-66249-78-3.
 • Non-destructive Testing of Ceramic Flue Liners – Syrový, P. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Štajnochr, L., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 215-222. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Analysis of Input Raw Materials in a Manufacturing Plant and Research of the Issue of Storage of Input Raw Materials in the Companies Producing Refractory Products – Kaňák, M. - Syrový, P. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Pelikán, L. - Kyncl, M., - Nečas, M., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 281-286. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Business Models Classification: A Literature Review – Budský, P., In: Conference Proceedings The 9th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., 2021. p. 232-237. ISBN 978-80-7638-027-1.
 • Time-Series Analysis in Periods of Crisis: A Comparison Between Statistic Methodologies to Assist on the Management Decision-Making in Times of Market Singularities and Limited Historical Data – Zelenská Moraes Barbosa, R., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 25-33. ISBN 978-80-01-06913-4.
 • Komparace finanční výkonnosti kreativního průmyslu s tradičními obory – Dobrovolschi, O. - Budský, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 7-13. ISBN 978-80-01-06913-4.
 • Plánování rozvoje podnikových ICT systémů – Kavan, M. - Michalec, V., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 124-129. ISBN 978-80-01-06913-4.
 • Implementation of Input-Output Models within Industrial SMEs – Machka, M. - Beran, T., - Suchomel, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 14-24. ISBN 978-80-01-06913-4.
 • Současné bariéry v použití nástrojů business intelligence pro malé a střední podniky – Kalina, V. - Lhota, J., - Weisser, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 102-116. ISBN 978-80-01-06913-4.
 • Simulační studie využití manipulační techniky – Kadlec, Z. - Scholz, P., - Michalec, V., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 74-86. ISBN 978-80-01-06913-4.

Zpráva

2021

 • Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce - Souhrnná výzkumná zpráva – Mlezivová, I. - Bátrlová, K. - Svobodová, L. - Štěpánek, M. - Vinopal, J. - Červenka, J. - Čadová, N. - Hanzlová, R. - Freiberg, F. - Beran, T. - Charvátová, D., - Vaniš, L., [Research Report] 2021.

Sborník

2021

 • Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management – Budský, P. ed., Brno, Mezinárodní strojírenský veletrh 2021, 2021-11-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06913-4.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2021

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2021 – Scholz, P. org. - Budský, P. org. - Žilka, M. org. - Lhota, J. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Lopot, F. org. - Freiberg, F. org., - Aneltová, K. org., [Conference Hosting] 2021.
 • Workshop Vzdělávací pilotní modul pro efektivní řízení kvality pracovního života, BOZP a ergonomie – Bátrlová, K. org. - Beran, T. org., - Vaniš, L. org., [Workshop Hosting] 2021.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2021

 • Certifikovaná metodika pro monitorování a řízení nákladů a ztrát z titulu pracovních úrazů – Beran, T. - Bátrlová, K. - Štěpánek, M. - Vaniš, L. - Mleziová, I., - Svobodová, L., [Certified Methodology (for RIV)] 2021.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2021

 • Предпринимательство в новом формате: креативный сектор – Dobrovolschi, O., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Studentská tvůrčí činnost, ČVUT v Praze, Fakulta Strojní. 2021-04-04.