[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Prostory

Ústav řízení a ekonomiky podniku

Ústav řízení a ekonomiky podniku disponuje počítačovou učebnou vybavenou 20 počítači a dále laboratoří na podporu ekonomického rozhodování vybavenou LCD televizí, projektorem, kamerou pro videohovory a audiotechnikou.