[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ   / EN  

Magisterské

Tag warning: Unknown option . Valid options are link_each,link_global,group_by_type,group_by_kod.

Magisterské

  • Kalkulace metodou hodinových sazeb, jako nástroj řízení mzdových nákladů - více
    2305T003 - Řízení a ekonomika podniku, Theodor Beran, téma k dispozici
  • Výběr a implementace informačního systému do společnosti - více
    2305T003 - Řízení a ekonomika podniku, Vladimír Brdek, téma k dispozici
vygenerováno z KOS - 2023-09-29 (01:18)

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12138/temata_ZP