[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Ústav

Připravujeme odborníky na řízení průmyslových podniků

Ústav řízení a ekonomiky podniku připravuje odborníky na pozice středního a vrcholového managementu strojírenských a průmyslových podniků. Obsah a proces výuky vychází z důsledné integrace technických, manažerských a ekonomických znalostí a dovedností. Synergie technického a ekonomického vzdělání vytváří vysoce žádaný odborný profil absolventů, kteří nachází uplatnění jak v ekonomických, tak i v technických, výrobních, marketingových a logistických útvarech podniků.

Spolupráce s podniky, vědecká a výzkumná činnost

Vědecká a výzkumná činnost ústavu a spolupráce s praxí je primárně zaměřena do oblasti analýz, simulací a optimalizace podnikových procesů, analýz celoživotního cyklu výrobků, hodnocení udržitelnosti podnikového rozvoje, technicko-ekonomického hodnocení investičních a rozvojových projektů, tržních analýz a analýz konkurenceschopnosti podniku.

V rámci výzkumných aktivit se ústav podílí například na mezinárodním projektu SHYMAN „Sustainable Hydrothermal Manufacturing of Nanomaterials“. V minulosti se pak podílel například na projektu GAČR „Navrhování experimentů v oblasti vývoje produktů a více-faktorová optimalizace.