CZ/EN

Řízení a management strojírenského podniku

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu .

2. KROK

Společný 1. ročník bakalářského studia pro všechny bakalářské studijní programy.

3. KROK – má dvě varianty!

 1. varianta    
  Bakalářský studijní program TZSI – Teoretický základ strojního inženýrství (3-letý), který je bez oboru. Můžete si vybrat individuální studijní plán „Řízení a ekonomika průmyslových procesů“.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

 2. varianta
  Bakalářský studijní program  VES – Výroba a ekonomika ve strojírenství (3-letý), obor TMES – Technologie, materiály a ekonomika strojírenství.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, musíte absolvovat přijímací zkoušku.

4. KROK  

Studijní program navazujícího magisterského studia SI – Strojní inženýrství (2-letý), obor ŘEP – Řízení a ekonomika podniku.

Zaměření studia

 • Řízení a management strojírenského podniku

Po absolvování tohoto oboru budete umět tvůrčím způsobem aplikovat znalosti z teorie a praxe provozního, strategického a finančního managementu, marketingu, řízení jakosti, podnikové ekonomiky, práva, informačních technologií a řízení lidských zdrojů.

Budete vybaveni širokou znalostí manažerských metod a technik, metod statistické a rozhodovací analýzy s využitím informačních technologií.