[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Ing. Pavel Scholz

Ing. Pavel Scholz

Pavel.Scholz (zavináč) cvut.cz

tajemník / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní

(22 435) 5797

místnost: A-505, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS14/185/OHK2/3T/12  
  Hodnocení přínosů digitalizace výrobních systémů – Scholz, P. (2014-2016)

Článek v periodiku

2016

 • Sequence of Production Orders Optimisation, its Benefits and Implications – Scholz, P. - Freiberg, F., - Košťálek, J., Grant Journal. 2016, 05(02), 66-71. ISSN 1805-0638.

2015

 • Economic Evaluation of Preparation and Building Stage of Additive Manufacturing Process – Scholz, P. - Freiberg, F., Grant Journal. 2015, 4(2), 122-127. ISSN 1805-0638.
 • Evaluation of Investment in Modern Manufacturing Equipment Using Discrete Event Simulation – Freiberg, F. - Scholz, P., Procedia Economics and Finance. 2015, 34 217-224. ISSN 2212-5671.

2014

 • Case Study of Production Diversification Strategy in an Industrial Company – Žilka, M. - Freiberg, F. - Stieberová, B., - Scholz, P., Applied Mechanics and Materials. 2014,(718), 56-61. ISSN 1662-7482.

Stať ve sborníku

2020

 • DOPADY DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE NA PRACOVNÍ SÍLU – Weisser, P. - Scholz, P., - Kadlec, Z., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 92-99. ISBN 978-80-01-06775-8.

2016

 • NÁVRH, SIMULACE A OPTIMALIZACE ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM SOFTWARU ROBOTEXPERT – Scholz, P. - Lhota, J., In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2016, pp. 1852-1856. ISBN 978-80-87952-17-7.
 • CLOUD COMPUTING – Scholz, P. - Freiberg, F., In: Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ. Praha: ústav řízení a ekonomiky podniku, 2016. pp. 59-74. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0.

2015

 • ECONOMIC EVALUATION OF PREPARATION AND BUILDING STAGE OF ADDITIVE MANUFACTRURING PROCESS – Scholz, P. - Freiberg, F., In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015, pp. 2093-2103. ISBN 978-80-87952-12-2. Available from: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2015.pdf

2014

 • Moderní nástroje digitální továrny – Scholz, P. - Koukal, M., - Vyskočilová, T., In: 15. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 62-68. České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-05537-3.
 • Balanced Scorecard jako východisko pro hodnocení ekonomické způsobilosti – Beran, T. - Findová, Š., - Scholz, P., In: 15. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 4-10. České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-05537-3. Available from: http://www.rep.fs.cvut.cz/konference/3.html
 • Role of Restructuring in Crisis Development – Scholz, P. - Freiberg, F., In: Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2014, pp. 26-33. ISBN 978-80-245-2027-8. Available from: http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/vedecke-konference/cnb-2014/sbornik-2014-final.pdf

Sborník

2020

 • Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi – Scholz, P. ed., On-line, 2020-10-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06775-8.

2017

 • Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Scholz, P. ed. - Beran, T. ed., - Horejc, J. ed., Kongresové centrum BVV, Brno, 2017-10-11. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2017. vol. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5.

2016

 • Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ – Findová, Š. ed. - Beran, T. ed. - Horejc, J. ed., - Scholz, P. ed., Brno, 2016-10-04. Praha: CTU FME. Department of Management and Economics, 2016. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06010-0.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2020

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2020 – Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Budský, P. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Beran, T. org. - Lopot, F. org. - Weisser, P. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2020.

2018

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků: Inteligentní výroba v digitální ekonomice – Scholz, P. org. - Žilka, M. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2018.

2017

 • 18. mezinárodní konference: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Scholz, P. org. - Beran, T. org. - Horejc, J. org., - Vulcová, M. org., [Conference Hosting] 2017.

2016

 • 17. mezinárodní konference: INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ – Beran, T. org. - Horejc, J. org. - Klimeš, F. org. - Scholz, P. org., - Findová, Š. org., [Conference Hosting] 2016.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Modelování a optimalizace podnikových systémů a procesů – Scholz, P., [Unpublished Lecture] Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.. 2018-10-31.