CZ / EN

Aktuality

Proběhla konference MobilitySympo 2023

Publikováno: 12. 11. 2023

Ve dnech 31. října a 1. listopadu 2023 proběhla v Hotel Academic Roztoky tradiční konference MOBILITYSYMPO. Konferenci tradičně pořádá Česká automobilová společnost společně s Fakultou strojní ČVUT v Praze.

V minulých letech měli účastníci možnost sledovat příspěvky nejen z oblasti konstrukce automobilů, ale také s dopravní tematikou či z konstrukce kolejových vozidel. Konference se stala platformou pro setkávání a diskuzi odborníků z výzkumu, výroby, legislativy, vzdělávání i všech dalších, kteří se zabývají jak silniční i kolejovou dopravou, tak i životním prostředím.

První den konference proběhlo Kolokvium Josefa Božka, na kterém představili zástupci vědeckých a výzkumných organizací, zapojených do projektu „TN 02000054 Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka “, výsledky svého výzkumu z oblasti silničních i kolejových vozidel.

Druhý den konference byl zaměřen na témata energetické účinnosti pohonných řetězců včetně snižování emisí z dopravy a alternativních pohonů, také na oblasti mobility a dále automatizovaného řízení Témata byla prezentována z pohledu vývoje technologií, jejich akceptace, testování, a legislativních trendů.

Veškeré příspěvky z prvního dne konference ve formě prezentací najdete ZDE.
Příspěvky z druhého dne konference jsou přístupné pouze členům České automobilové společnosti.