CZ/EN

Zahájená habilitační řízení

Ing.Karel Petera, Ph.D.
Pracoviště Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Uživatelské modely v numerických výpočtech procesních aparátů a zařízení
Téma habilitační přednášky Modelování a popis přenosu tepla v komplexních systémech
Datum habilitační přednášky zatím není známo
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17
Ing.Martin Luxa, Ph.D.
Pracoviště Ústav termomechaniky AVČR v.v.i.
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Důsledky konstrukčního řešení oběžného kola posledního stupně nízkotlakového dílu parní turbíny velikého výkonu s velmi dlouhými lopatkami na transsonické proudové pole
Téma habilitační přednášky Nenávrhové stavy transsonických proudových polí v oběžném kole posledního stupně nízkotlakového dílu parní turbíny velikého výkonu
Datum habilitační přednášky 14. 6. 2018
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17
Ing. Karel Balík, CSc.
Pracoviště Ústav materiálového inženýrství FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Výrobní  a materiálové inženýrství
Habilitační práce Vývoj biokompozitů jako náhrad kostní tkáně aneb od mikro- k nanovláknům
Téma habilitační přednášky Srovnání biomechanických vlastností kompozitů
Datum habilitační přednášky 15. 3. 2018
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17
Ing. Aleš Hermann, Ph.D.
Pracoviště Ústav strojírenské technologie FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Výrobní  a materiálové inženýrství
Habilitační práce Tvarová přesnost složitých odlitků pro energetiku
Téma habilitační přednášky Využití termografické diagnostiky v technologii přesného lití na vytavitelný vosk
Datum habilitační přednášky 15. 3. 2018
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17
Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Analýza proudění krve ve stenózách
Téma habilitační přednášky Experimentální metody v hemodynamice
Datum habilitační přednášky 30. 11. 2017
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17
Ing.Tomáš Hyhlík, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Termodynamické modely proudění vlhkého vzduchu
Téma habilitační přednášky Modelování přestupu tepla a hmoty při výparném chlazení
Datum habilitační přednášky 1. 6. 2017
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Jan Novotný, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Analýza faktorů ovlivňujících vyhodnocení posunutí signálu při měření metodou Particle Image Velocimetry
Téma habilitační přednášky Vývoj měřící metody PIV od počátku až po současnost
Datum habilitační přednášky 1. 6. 2017
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
Pracoviště Ústav řízení a ekonomiky podniku FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Ekonomika a management strojírenského podniku
Habilitační práce Model hodnocení dopadů regulace na průmyslové podniky
Téma habilitační přednášky Model hodnocení dopadů  regulace na průmyslové podniky
Datum habilitační přednášky 1. 6. 2017
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17