CZ / EN

Zahájená habilitační řízení

Ing. Slavomír Entler, Ph.D.       
Pracoviště Ústav energetiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Lawsonovo kritérium a jeho aplikace při hodnocení fúzních reakcí z hlediska využitelnosti ve fúzních elektrárnách s magnetickým udržením plazmatu
Téma habilitační přednášky Specifické rysy připravovaných fúzních elektráren.
Datum habilitační přednášky  
Místo konání habilitační
přednášky
 
Ing. Pavel Zácha, Ph.D.
Pracoviště Ústav energetiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Limity chlazení první stěny fúzních reaktorů tlakovou vodou
Téma habilitační přednášky Technologie odvodu velmi vysokých tepelných toků
Datum habilitační přednášky 2.3.2023
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Petr Vlčák, Ph.D. 
Pracoviště Ústav fyziky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná fyzika
Habilitační práce Modifikace titanových materiálů dusíkovým iontovým svazkem
Téma habilitační přednášky Využití urychlených iontů ve fyzice kondenzovaných látek
Datum habilitační přednášky 13.10.2022 
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Petr Pokorný, Ph.D.
Pracoviště Fakulta stavební ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná fyzika
Habilitační práce Nominální analýza zobrazení a návrh kombinovaných optických prvků a soustav  
Téma habilitační přednášky Charakteristika a návrh aktivních optických prvků pro zobrazovací a měřické účely
Datum habilitační přednášky 2.3.2023
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Pavel Zeman, Ph.D.
Pracoviště Ústav výrobních strojů a zařízení, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie FS ČVUT
Obor habilitace Výrobní a materiálové inženýrství
Habilitační práce Využití laseru pro výrobu kvalitních a efektivních řezných nástrojů
Téma habilitační přednášky Nekonvenční způsoby chlazení řezného procesu
Datum habilitační přednášky 1.12.2022 
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Jiří Vávra, Ph.D.
Pracoviště Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Experimental Research of Advanced Combustion Modes and Fuels in Internal Combustion Engines
Téma habilitační přednášky Využití 1D simulací při vývoji vozidla na zemní plyn
Datum habilitační přednášky 23. 6. 2022
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Otakar Horejš, Ph.D.
Pracoviště Ústav výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Minimalizace teplotních chyb obráběcích strojů pomocí softwarových kompenzačních algoritmů
Téma habilitační přednášky Průmysl 4.0 ve vazbě na teplotní problematiku výrobních strojů
Datum habilitační přednášky 21. 10. 2021
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Pracoviště Ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie věd České republiky
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Collagen in bone tissue regeneration: Focusing on the mechanical and structural constraints
Téma habilitační přednášky Biokompozitní náhrady kostní tkáně
Datum habilitační přednášky 24. 3. 2022 
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17