CZ/EN

Zahájená habilitační řízení

Ing.Tomáš Hyhlík, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Termodynamické modely proudění vlhkého vzduchu
Téma habilitační přednášky Modelování přestupu tepla a hmoty při výparném chlazení
Datum habilitační přednášky 1. 6. 2017
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Jan Novotný, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Analýza faktorů ovlivňujících vyhodnocení posunutí signálu při měření metodou Particle Image Velocimetry
Téma habilitační přednášky Vývoj měřící metody PIV od počátku až po současnost
Datum habilitační přednášky 1. 6. 2017
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
Pracoviště Ústav řízení a ekonomiky podniku FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Ekonomika a management strojírenského podniku
Habilitační práce Model hodnocení dopadů regulace na průmyslové podniky
Téma habilitační přednášky  
Datum habilitační přednášky  
Místo konání habilitační přednášky  
Ing. Lukáš Novák, Ph.D.
Pracoviště Ústav přístrojové a řídící techniky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Řízení strojů a procesů
Habilitační práce Synchronizace pohybových mechanismů výrobní linky
Téma habilitační přednášky  
Datum habilitační přednášky  
Místo konání habilitační přednášky  
Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Analýza proudění krve ve stenózách
Téma habilitační přednášky  
Datum habilitační přednášky  
Místo konání habilitační přednášky