CZ/EN

Zahájená habilitační řízení

Ing. Otakar Horejš, Ph.D.
Pracoviště Ústav výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Minimalizace teplotních chyb obráběcích strojů pomocí softwarových kompenzačních algoritmů
Téma habilitační přednášky Průmysl 4.0 ve vazbě na teplotní problematiku výrobních strojů
Datum habilitační přednášky  
Místo konání habilitační přednášky  
Ing. Jan Čížek, Ph.D.
Pracoviště Ústav fyziky plazmatu, Akademie věd ČR
Obor habilitace Výrobní a materiálové inženýrství
Habilitační práce Advanced coatings by thermal spray methods
Téma habilitační přednášky Pokročilé bioaktivní vrstvy připravené technologiemi žárového nanášení
Datum habilitační přednášky  
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Pracoviště Ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie věd České republiky
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Collagen in bone tissue regeneration: Focusing on the mechanical and structural constraints
Téma habilitační přednášky Biokompozitní náhrady kostní tkáně
Datum habilitační přednášky  
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Vladimir Kulish, Ph.D., Dr.Sc.
Pracoviště Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce A Non-Field Analytical Method For Solving Energy Transport Equations With Applications To Problems In Heat Transfer And Fluid Dynamics
Téma habilitační přednášky Viscosity: How Much Viscous Stream Buckling Can Tell Us About Transitions Between Flow Regimes
Datum habilitační přednášky  
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
Pracoviště Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Tokové vlastnosti kolagenu a jejich modifikace jako základ technologie pro zpracování v potravinářském průmyslu
Téma habilitační přednášky Experimentální metody a zařízení pro identifikaci tokových vlastností nenewtonských látek
Datum habilitační přednášky 28. 11. 2019
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Marie Kolaříková, Ph.D., IWE
Pracoviště Ústav strojírenské technologie FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Výrobní a materiálové inženýrství
Habilitační práce Svařování vysokopevných manganborových ocelí elektrickým odporem a vliv povrchových úprav na jejich svařitelnost
Téma habilitační přednášky Využití svařovacích metod pro tvorbu heterogenních spojů
Datum habilitační přednášky  
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Jaromír Fišer, Ph.D.
Pracoviště Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Řízení strojů a procesů
Habilitační práce Process Control Design for Time Delay Systems from Similarity Point of View
Téma habilitační přednášky Optimalizace řízení procesu podle minima absolutní hodnoty přenosové funkce pro systémy s dopravním zpožděním
Datum habilitační přednášky 5.3.2020
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Pracoviště Ústav výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Zdokonalená metodika návrhu nosných struktur obráběcích strojů
Téma habilitační přednášky Obrábění kompozitů s termoplastovou matricí
Datum habilitační přednášky 25. 4. 2019
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D.
Pracoviště Ústav materiálového inženýrství FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Výrobní a materiálové inženýrství
Habilitační práce Funkční povlaky pro tribologické aplikace
Téma habilitační přednášky Principy plazmových technologií
Datum habilitační přednášky 25. 4. 2019
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17
Ing.Karel Petera, Ph.D.
Pracoviště Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Uživatelské modely v numerických výpočtech procesních aparátů a zařízení
Téma habilitační přednášky Modelování a popis přenosu tepla v komplexních systémech
Datum habilitační přednášky 18. 10. 2018
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17
Ing.Martin Luxa, Ph.D.
Pracoviště Ústav termomechaniky AVČR v.v.i.
Obor habilitace Konstrukční a procesní inženýrství
Habilitační práce Důsledky konstrukčního řešení oběžného kola posledního stupně nízkotlakového dílu parní turbíny velikého výkonu s velmi dlouhými lopatkami na transsonické proudové pole
Téma habilitační přednášky Nenávrhové stavy transsonických proudových polí v oběžném kole posledního stupně nízkotlakového dílu parní turbíny velikého výkonu
Datum habilitační přednášky 14. 6. 2018
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17
Ing. Karel Balík, CSc.
Pracoviště Ústav materiálového inženýrství FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Výrobní  a materiálové inženýrství
Habilitační práce Vývoj biokompozitů jako náhrad kostní tkáně aneb od mikro- k nanovláknům
Téma habilitační přednášky Srovnání biomechanických vlastností kompozitů
Datum habilitační přednášky 15. 3. 2018
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17
Ing. Aleš Hermann, Ph.D.
Pracoviště Ústav strojírenské technologie FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Výrobní  a materiálové inženýrství
Habilitační práce Tvarová přesnost složitých odlitků pro energetiku
Téma habilitační přednášky Využití termografické diagnostiky v technologii přesného lití na vytavitelný vosk
Datum habilitační přednášky 15. 3. 2018
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17
Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Analýza proudění krve ve stenózách
Téma habilitační přednášky Experimentální metody v hemodynamice
Datum habilitační přednášky 30. 11. 2017
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17
Ing.Tomáš Hyhlík, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Termodynamické modely proudění vlhkého vzduchu
Téma habilitační přednášky Modelování přestupu tepla a hmoty při výparném chlazení
Datum habilitační přednášky 1. 6. 2017
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Jan Novotný, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Aplikovaná mechanika
Habilitační práce Analýza faktorů ovlivňujících vyhodnocení posunutí signálu při měření metodou Particle Image Velocimetry
Téma habilitační přednášky Vývoj měřící metody PIV od počátku až po současnost
Datum habilitační přednášky 1. 6. 2017
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
Pracoviště Ústav řízení a ekonomiky podniku FS ČVUT v Praze
Obor habilitace Ekonomika a management strojírenského podniku
Habilitační práce Model hodnocení dopadů regulace na průmyslové podniky
Téma habilitační přednášky Model hodnocení dopadů  regulace na průmyslové podniky
Datum habilitační přednášky 1. 6. 2017
Místo konání habilitační přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. Místnosti 17