CZ/EN

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
Pracoviště Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT v Praze
Obor jmenování Konstrukční a procesní inženýrství
Téma přednášky High-speed electric machines: the future in weight sensitive application
Datum přednášky zatím není známo
Místo konání přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí – č. místnosti 17
Doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.
Pracoviště Ústav energetiky FS ČVUT v Praze
Obor jmenování Konstrukční a procesní inženýrství
Téma přednášky Dvoufázové proudění v parních turbínách
Datum přednášky 30. 3. 2017
Místo konání přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí – č. místnosti 17