CZ / EN

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.
Pracoviště

Ústav fyziky a materiálového inženýrství, Fakulta technologická,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlín

Obor jmenování Výrobní a materiálové inženýrství
Téma přednášky Povrchy a fázová rozhraní látek ve vývoji nových materiálů
Datum přednášky 13.10.2022 
Místo konání přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Pracoviště

Katedra tváření materiálu, Fakulta materiálově-technologická,
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Obor jmenování Výrobní a materiálové inženýrství
Téma přednášky Moderní technologie tváření neželezných materiálů
Datum přednášky 1. 12. 2022
Místo konání přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.
Pracoviště Ústav přístrojové a řídící techniky FS ČVUT v Praze
Obor jmenování Konstrukční a procesní inženýrství
Téma přednášky Nové typy měřících přístrojů
Datum přednášky 24. 3. 2022 
Místo konání přednášky Konferenční sál FS ČVUT, Technická 4, Praha 6, přízemí - č. místnosti 17