[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Lidé

doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D.

doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D.

Jana.Sobotova (zavináč) fs.cvut.cz

tajemník / ústav materiálového inženýrství / Fakulta strojní

(22 435) 7546

místnost: B-108, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • The characterization of anodic oxide layers on selected bio-compatible titanium alloys – Krčil, J. - Mára, V. - Krum, S., - Sobotová, J., 2018
 • The analysis of thermal and anodic oxide layers on selected biocompatible titanium alloys – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S. - Starý, V. - Nehasil, V., - Sobotová, J., 2018

2017

 • STUDY OF THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF SELECTED TOOL STEELS FOR COLD WORK DEPENDING ON THE PARAMETERS OF HEAT TREATMENT – Kuřík, M. - Sobotová, J. - Lacza, J., - Vlach, T., 2017
 • Effect of Conditions of Cryogenic Treatment on the Properties of Selected Cold Work Tool Steels – Sobotová, J. - Kuřík, M. - Kolář, Z., - Priknerová, P., 2017

2016

 • The effect of subzero treatment on microstructure, fracture toughness, and wear resistance of Vanadis 6 tool steel – Sobotová, J. - Jurči, P., - Dlouhý, I., 2016

2015

 • Properties and structure of oxide layers on a thin layer of a titanium alloy – Krčil, J. - Sobotová, J., 2015
 • Microstructure and hardness of sub-zero treated and no tempered P/M Vanadis 6 ledeburitic tool steel – Jurči, P. - Dománková, M. - Čaplovič, L. - Ptacinova, J. - Sobotová, J. - Salabová, P. - Prikner, O. - Sustarsic, B., - Jenko, D., 2015

2013

 • Subzero treatment of P/M Vanadis 6 ledeburitic tool steel – Jurči, P. - Sobotová, J. - Salabová, P. - Prikner, 0. - Šuštaršič, B., - Jenko, D., 2013
 • Diagnostics of the Microstructural Changes in Sub-zero-processed Vanadis 6 P/M Ledeburitic Tool Steel – Sobotová, J. - Jurči, P. - Adámek, J. - Salabová, P. - Prikner, O. - Šustarčic, B., - Jenko, D., 2013

2011

 • Evaluation of structural changes in Cr-V ledeburitic tool steels depending on temperature austenitization – Bílek, P. - Sobotová, J., - Jurči, P., 2011

2010

 • Effect of heat treatment on the microstructure and properties of Cr-V ledeburitic steel – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., 2010

2009

 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009
 • The Study of Kinetic Recrystallization of hot formed Austenitic Ti stabilized Stainless Steel – Sobotová, J., 2009

2007

 • Effect of Simulated Rolling Conditions on Properties of X6CrNiTi18-10 Austenitic Steel – Pechmanová, J. - Zuna, P., - Fiala, J., 2007
 • Liability of Grade C35E Steel to Grain Growth in Forging Heating Conditions – Zuna, P. - Pechmanová, J. - Horník, J. - Dytrt, K., - Hnilica, F., 2007

2006

 • Modelování plastické deformace austenitické oceli X6CrNiTi18-10 v laboratorních podmínkách – Pechmanová, J., 2006

2005

 • Za tepla tvářené oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J., 2005

Stať ve sborníku

2018

 • Study of differences between results from laboratory tests and testS of real tools for selected cold work tool steels – Kuřík, M. - Sobotová, J., - Moravcová, N., 2018

2017

 • Effect of Chemical Composition and Heat Treatment Parameters on the Structure and Properties of Vanadis 23 and Vanadis 30 PM High-Speed Steels – Sobotová, J. - Kuřík, M., - Lacza, J., 2017
 • The comparison of oxide layers on selected bio-compatibile Ti alloys – Krčil, J. - Sobotová, J., 2017
 • The Influence of Titanium-Nionium Alloys on the Growth of the Oxide Layer – Krčil, J. - Mára, V. - Sobotová, J., - Krum, S., 2017

2015

 • Influence of Heat Treatment Conditions on Properties of High-Speed P/M Steel Vanadis 30 – Sobotová, J. - Kuřík, M., - Cejp, J., 2015

2014

 • PROPERTIES AND STRUCTURE OF OXIDE LAYERS ON THIN LAYER OF TITANIUM ALLOY – Krčil, J. - Sobotová, J., 2014
 • Influence of heat treatment conditions on properties of high-speed P/M steel Vanadis 30 – Sobotová, J. - Kuřík, M., - Cejp, J., 2014

2013

 • Tempering Response of sub-zero Processed Cr-V Ledeburitic Steel VANADIS 6 – Jurči, P. - Kusý, M. - Dománková, M. - Čaplovič, L. - Sobotová, J. - Salabová, P. - Prikner, O., - Jenko, D., 2013
 • CrAg7N Nanocomposite Coatings Deposited of Cr-V Ledeburitic Steel – Bílek, P. - Jurči, P. - Hudáková, M. - Bohovičová, J., - Sobotová, J., 2013
 • Structure and Properties of sub-zero Processed Ledeburitic Tool Steels – Sobotová, J. - Cejp, J. - Jurči, P. - Salabová, P., - Prikner, O., 2013

2012

 • Kinetika růstu zrna ocelí pro hmotné výkovky C35E, SA- 508 A 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Sobotová, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., 2012

2011

 • Structure and properties of sub-zero processed VANADIS 6 P/M ledeburitic tool steel – Sobotová, J. - Jurči, P. - Cejp, J. - Salabová, Petra, - Prikner, Otakar, 2011

2010

 • Heat Treatment of Cr-V Ledeburitic Steel Substrate for Plasma Nitriding – Krum, S. - Sobotová, J., - Jurči, P., 2010
 • Lomové chování Cr-V ledeburitické oceli po kryogenním zpracování – Jurči, P. - Sobotová, J. - Tatíček, F. - Prikner, Otakar, - Salabová, Petra, 2010
 • Lomové chování Cr-V ledeburitické oceli po kryogenním zpracování – Jurči, P. - Sobotová, J. - Tatíček, F. - Prikner, Otakar, - Salabová, Petra, 2010
 • Vliv různých režimů kryogenního zpracování na strukturu a tvrdost oceli Vanadis 6 – Salabová, Petra - Jurči, P. - Prikner, Otakar, - Sobotová, J., 2010
 • Vliv různých režimů kryogenního zpracování na strukturu a tvrdost oceli Vanadis 6 – Salabová, Petra - Jurči, P. - Prikner, Otakar, - Sobotová, J., 2010
 • Effect of sub-zero treatment on mechanical properties of vanadis 6 PM ledeburitic tool steel – Jurči, P. - Sobotová, J. - Cejp, J. - Salabová, P., - Prikner, O., 2010
 • Heat Treatment of Cr-V Ledeburitic Steel Substrate for Plasma Nitriding – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., 2010

2009

 • Influence of Treating Conditions on Structure of Forged Pieces from the Steel Grade C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009
 • Effect of Various Heat Treatment Regimes on Structure and Properties of Cr-V Ledeburitic Steel – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., 2009
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Dytrt, K. - Macek, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009

2008

 • Vliv teploty deformace na průběh odpevňovacích dějů austenitické korozivzdorné oceli – Sobotová, J., 2008
 • Vliv podmínek deformace na rekrystalizační chování austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Sobotová, J. - Zuna, P. - Bořuta, J. - Schindler, J., - Fiala, J., 2008
 • Vliv podmínek zpracování na strukturu hmotných výkovků z oceli typu C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K., - Hnilica, F., 2008

2006

 • Za tepla tvářené oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J., 2006

2005

 • Experimentální modelování plastické deformace austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J., 2005
 • Hodnocení dynamické rekrystalizace austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J. - Zuna, P., 2005

2004

 • Metallohraphic and Plastometric Evaluation of Dynamic Recrystallization of Austenitic Steel X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J., 2004

2003

 • Vliv plasmové nitridace na lomové chování oceli Vanadis 6 v podmínkách statického ohybu – Jurči, P. - Hnilica, F. - Čmakal, J., - Pechmanová, J., 2003

2002

 • Vliv následného ohřevu na strukturu a vlastnosti kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Horník, J. - Moráfková, A. - Pechmanová, J., - Vašek, Z., 2002

Zpráva

2013

 • Joint Master Double ¨Degree Study Branch - Material and Production Engineering – Uhlíř, I. - Špatenka, P., - Sobotová, J., 2013

2011

 • Analysis of castings – Horník, J. - Sachr, P. - Hájková, P., - Sobotová, J., 2011

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., 2016

2014

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., 2014

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Studentská tvůrčí činnost 2018 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2018

2017

 • Studentská tvůrčí činnost 2017 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2017

2016

 • Studentská tvůrčí činnost 2016 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2016

2015

 • Studentská tvůrčí činnost 2015 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2015

2014

 • Studentská tvůrčí činnost 2014 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2014

2013

 • Konference studentské tvůrčí činnosti 2013 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2013

...

2014

 • PROPERTIES AND STRUCTURE OF OXIDE LAYERS ON THIN LAYER OF TITANIUM ALLOY – Krčil, J. - Sobotová, J., 2014