CZ / EN

Profilování Management a ekonomika v průmyslu

zamereni_studia/si-bak/mep01.jpg

Profil Management a ekonomika v průmyslu rozšiřuje znalosti společného základu bakalářského programu Strojní inženýrství o znalosti z oblasti ekonomického řízení podniků a projektů, využívání moderních nástrojů pro podporu manažerského rozhodování v průmyslové praxi a s využitím manažerského simulátoru si vyzkoušíte i roli vrcholového manažera

 

 

DOPORUČENÁ VOLBA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PROFILU MEP

4. SEMESTR 5. SEMESTR 6. SEMESTR
  • Management a ekonomika v průmyslu – Projekt II
  • Bakalářská práce – Management a ekonomika v průmyslu

 

UKÁZKY Z LABORATOŘÍ A EXPERIMENTŮ

 

 

Cílem profilu studia Management a ekonomika v průmyslu je zejména příprava pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Řízení průmyslových systémů, ale i v dalších navazujících magisterských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze.