CZ / EN

Profilování Konstrukce přístrojů

zamereni_studia/si-bak/kpr01.jpgStudium se zaměřením na konstrukci přístrojů umožňuje studentům nahlédnout do rozmanitého světa mechanických a optických přístrojů.

Základem studia jsou předměty teoretického základu strojního inženýrství. Profilování studia Konstrukce přístrojů umožňují povinně volitelné předměty zaměřené na přesnou mechaniku, laserovou techniku a návrh optických systémů.

 

 

DOPORUČENÁ VOLBA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PROFILU KPR

4. SEMESTR 5. SEMESTR 6. SEMESTR
  • Optický design
  • Konstrukce přístrojů – Projekt I
  • Konstrukce přístrojů – Projekt II
  • Bakalářská práce – Konstrukce přístrojů

 

UKÁZKY Z LABORATOŘÍ A EXPERIMENTŮ

 

 

 

 

Hlavním cílem profilu Konstrukce přístrojů je zejména příprava pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Automatizační a přístrojová technika, ve specializaci Přístrojová technika,  avšak získané znalosti lze plně uplatnit  i v dalších magisterských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze