CZ / EN

Profilování Energetika

zamereni_studia/si-bak/ene01.jpg

Profil Energetika navazuje na předměty, které jsou v bakalářském studiu společné pro celé strojní inženýrství.

Profilování v Energetice umožní studentkám a  studentům získat znalosti o produkci elektřiny a tepla z obnovitelných, vyčerpatelných a alternativních zdrojů energie v racionálním a ekologicky šetrném nízkouhlíkovém mixu, o návrhu a provozu s tím spojených energetických technologií a o základech projektování konkrétních energetických zařízení

◄  tady se o nás dozvíš víc…

 

 

DOPORUČENÁ VOLBA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PROFILU ENE

4. SEMESTR 5. SEMESTR 6. SEMESTR
  • Energetika – Projekt II
  • Bakalářská práce – Energetika

 

UKÁZKY Z LABORATOŘÍ A EXPERIMENTŮ

 

 

 

 

 

Cílem profilování studia Energetika je zejména příprava pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Energetika a procesní inženýrství ve specializacích Energetika nebo Jaderná energetická zařízení, ale i v dalších navazujících magisterských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze.