CZ / EN

Profilování Biomechanika

zamereni_studia/si-bak/bio01.jpgCílem profilu studia Biomechanika je poskytnutí základních znalostí nutných pro pochopení mechanických funkcí lidského těla. Studenti uplatní znalosti z předmětů obecného základu strojního inženýrství při pochopení pohybu člověka a biomechanických funkcí svalů, kostí, kloubů nebo srdce a cév. Získají tak základní znalosti nejen o činnosti svalově-kosterního a kardiovaskulárního systému z pohledu inženýrství ale také přehled o možnostech náhrad orgánů a částí těla pomocí inženýrských implantátů.

 

 

DOPORUČENÁ VOLBA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PROFILU BIO

4. SEMESTR 5. SEMESTR 6. SEMESTR
  • Biomechanika – Projekt II
  • Bakalářská práce – Biomechanika

 

UKÁZKY Z LABORATOŘÍ A EXPERIMENTŮ

 

 

Tyto znalosti pak mohou  dále rozvinout v navazujícím magisterském studijním programu  Aplikované vědy ve strojním inženýrství, specializace Biomechanika, ale i  v dalších navazujících magisterských programech Fakulty strojní  ČVUT v Praze.