CZ/EN

Aktuality

Ústav výrobních strojů a zařízení na MSV Brno

Publikováno: 24. 09. 2018

Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze bude prezentovat výsledky spolupráce s průmyslem. Novinky z oblasti výrobní techniky a technologie bude prezentovat na stánku č. 130 firmy Kovosvit MAS v pavilonu P.

Spolupráce RCMT a firmy Kovosvit MAS byla v loňském roce na MSV oceněna Zlatou medaili MSV 2017 v kategorii Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi v ČR/na Slovensku v rámci vývojových projektů dotovaných státem.

RCMT se podílí také na řadě výzkumných projektů na národním i mezinárodním poli, které bude na MSV prezentovat. Jedním z aktuálně řešených evropských projektů je projekt NUCLEI, zaměřeny na posílení technologického transferu a inovací ve zpracovatelském průmyslu na území střední Evropy.