CZ/EN

Aktuality

Kurzy „Univerzity třetího věku“ na Fakultě strojní ČVUT v Praze

Publikováno: 17. 04. 2018

V posledním čísle časopisu Pražská technika (2/2018) byl zveřejněn článek o průběhu úspěšných kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) na Fakultě strojní ČVUT v Praze, včetně rozhovorů s Ing. Růženou Petrovou, Ph.D., garantkou kurzů CŽV na Fakultě strojní ČVUT v Praze a organizátory jednotlivých kurzů CŽV.

Celý článek najdete zde.

Informace o kurzech CŽV na Fakultě strojní ČVUT v Praze najdete zde:  https://www.fs.cvut.cz/celozivotni-vzdelavani/