CZ / EN

Aktuality

Třídenní stáž pro studenty Gymnázia Evolution Sázavská

Publikováno: 18. 04. 2024

Plán třídenní stáže byl sestaven z některých předmětů 1. ročníků Fakulty strojní ČVUT v Praze, aby studenti gymnázia viděli, jak se studuje na naší fakultě. Další části byly cvičení a ukázky laboratorních projektů, jako např. hydroponického pěstování metodou Ebb and Flow.

I když obsah přednášek nenavazoval na výuku, kterou studenti mají na gymnáziu, ukázal jim úroveň výuky na vysoké školy a její formu. Během cvičení jim zábavnou formou Ing. Eliška Cézová, Ph.D. z  Ústavu konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze ukázala výpočty a postupy v předmětu „Strojírenské konstruování“. Zajímavá byla také ukázka nového projektu hydroponického pěstování od Mgr. Ing. Jakuba Jury, Ph.D. z  Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Seznámili jsme studenty také s týmy CTU Space Research a CTU Aerolab. Studenti si tak mohli pohovořit s našimi studenty a doktorandy o studiu, ubytování na kolejích a studentském životě.

Studenti byli velmi spokojení a děkovali za zajímavé ukázky. Proto stáže pro studenty středních škol a gymnázií pokračují i nadále. Jejich seznam a registrační formulář najdete na této stránce: https://ochutnej-strojarinu.cz/

Fotogalerie