CZ/EN

Aktuality

SKOTRANS – velkoobjemový kombinovaný transport směsného komunálního odpadu

Publikováno: 14. 11. 2021

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2021 v Brně, měl premiéru před veřejností projekt SKOTRANS, který reaguje na situaci, která vzniká v návaznosti na strategii oběhového hospodářství nově připravenou Evropskou komisí a na nový Zákon o odpadech.

V této souvislosti lze předpokládat významný nárůst poptávky po energetickém využití odpadu, což může mít negativní dopady na vytížení dopravní infrastruktury spojené s transportem směsného komunálního odpadu (SKO) do zařízení pro energetické využití odpadu. V projektu SKOTRANS byly vyvinuty klíčové prvky systému, které umožní realizovat transport SKO především pomocí kolejové dopravy (tramvaje, vlaky) tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí i zatížení silniční infrastruktury.

V projektu byly vyvinuty 4 dílčí koncepty:

  • Transportní kontejner
  • Koncepce cargo tramvaje
  • Plnící/vysýpací stanice kontejnerů
  • Automatický překládací vozík

Z těchto čtyř konceptů vzešel ucelený návrh technologie automatizované manipulace s komunálním odpadem, zejména jeho plnění do univerzálního kontejneru uzpůsobeného pro transport jak pomocí klasické nákladní automobilové dopravy tak pomocí kolejové dopravy.
Projekt vznikl ve spolupráci Ústavu řízení a ekonomiky podniku a Ústavu konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze. Spolufinancován byl s podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR; výzva 24: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

Základní informace k projektu a kontakt na možnost spolupráce najdete v tomto letáku.

Fotogalerie