CZ/EN

Aktuality

Vyšla publikace s aktuálním přehledem o vývoji CCS/U technologií v ČR

Publikováno: 20. 10. 2021

Institut Europeum vydal publikaci „Assessment of current state, past experiences and potential for CCS deployment in the CEE region“, která přináší zajímavý přehled v rámci České republiky k vysoce aktuální tematice carbon capture and storage/utilization (CCS/U), tj. technologiím zachycování a ukládání nebo využívání CO2 z energetických procesů.

Fakulta strojní ČVUT v Praze dlouhodobě a intenzivně realizuje výzkum v této oblasti, kde má za sebou řadu úspěšných aktivit, které jsou v textu také zmíněny. Aktuálně je na Fakultě strojní ČVUT v Praze realizován projekt s názvem „Centrum nízkouhlíkových energetických technologií “, zaměřený na energetické konverze s negativní bilancí emisí CO2. Na projektu na fakultě spolupracují Ústav energetiky, Ústav procesní a zpracovatelské techniky a Ústav techniky prostředí.  Dalšími partnery pak jsou Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, mimo naši univerzitu pak VUT v Brně, VŠB-TU Ostrava a Ústav termomechaniky AVČR.

Publikace je ke stažení ZDE.