CZ / EN

Studijní plány

Ukázka studijního plánu: 
Magisterský studijní program  Inteligentní budovy

Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. V tabulce je uvedena ukázka průchodu studiem. Doporučený průchod studium ukazuje studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu. Pro konkrétní akademický rok jsou průchody studiem uveřejňovány v BÍLÉ KNIZE.

Údaje jsou řazeny podle semestrů.

1.semestr
Kód předmětu Rozsah výuky Zakončení Kredity Název předmětu
124ST1 2P zk 5k Stavebně tepelná technika 1
124KPKP 3P zk 4k Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled
2161108 2P+1C z,zk 4k Přenosové jevy
A5M14RPI 2P+1L z,zk 5k Rozvody elektrické energie a pohony
125EIBB 2P kz 4k Elektrotechnika a inteligentní budovy
2161566 2P+2C z,zk 5k Vytápění
125OZEB 2P zk 4k Obnovitelné zdroje energie
A5M15ES1 2P+1S kz 4k Elektrické světlo 1
124OSIB 2P kz 4k Osvětlení a akustika
124INBB 2P+1C z,zk 4k Integrované navrhování budov
A5M38MEB 2P+1L kz 4k Měření v budovách
2.semestr
2163033 0P+4C z 6k Projekt IB I.
125EABU 2P+1C kz 4k Energetický audit budov
2161567 2P+1C z,zk 4k Větrání a klimatizace
125ESB 2P kz 4k Ekologické systémy budov
2161109 2P+1C z,zk 4k Regulace v technice prostředí staveb
A5M38SZS 2P+1L z,zk 4k Senzory a sítě
A5M34ELE 3P+1L kz 4k Elektronika
2162019 2P+1C kz 4k Průmyslová vzduchotechnika
2162035 2P+1C kz 4k Alternativní zdroje energie
A5M38SBD 2P+1C kz 4k Sběr a přenos dat
2151154 3P+1C kz 4k Chladící technika a tepelná čerpadla
125MEC 1P+1C kz 4k Modelování energetického chování budov
125PBZB 2P kz 4k Požárně bezpečnostní zařízení
3.semestr
2163034 0P+4C z 6k Projekt IB II.
2161102 2P+1C z,zk 4k Sálavé a průmyslové vytápění
2162700 0P+4L kz 4k Experimentální metody 1
A5M16EUE 3P+1C kz 4k Ekonomika užití energie
2152060 3P+1C kz 4k Chladicí technika a TČ pro IB
A5M34EZS 3P+1L kz 4k Elektronické zabezpečovací systémy
A5M13NZZ 3P+1L kz 4k Nezávislé zdroje
A5M13FVS 3P+1L kz 4k Fotovoltaické systémy
125TECE 2P kz 4k Technologické celky
2162064 2P+1C kz 4k Snižování hluku a vibrací
125SYB 4P zk 4k Systémy budov
4.semestr
A5M16FIP 3+1c kz 4k Finance podniku
2163086 0P+20C z 26k Diplomová práce