CZ / EN

Oborová rada doktorských studijních programů VÝROBNÍ A MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ a PRODUCTION AND MATERIAL ENGINEERING

prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. – předseda FS ČVUT
doc. Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D. FS ČVUT
prof. Ing. František Freiberg, CSc. FS ČVUT
prof. Dr. Ing. František Holešovský FS ČVUT
doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE FS ČVUT
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE FST ZČU
prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D. FST ZČU
prof. Ing. Petr Lenfeld, Ph.D. FS TUL