CZ / EN

Oborová rada doktorských studijních programů ŘÍZENÍ STROJŮ A PROCESŮ a MACHINE AND PROCESS CONTROL

prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. – předseda FS ČVUT
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. FS ČVUT
doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D. FS ČVUT
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. FS ČVUT
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c. ČIIRK ČVUT
prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. FS ČVUT
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. FCHI VŠCHT
prof. Ing. Aleš Richter, CSc. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL
prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc. FAV ZČU
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. FS ČVUT
prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc. FS ČVUT