CZ / EN

Oborová rada doktorských studijních programů KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ A MECHATRONIKA a DESIGN ENGINEERING AND MECHATRONICS

prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. – předseda FS ČVUT
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. FS ČVUT
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. FS ČVUT
prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D. FST ZČU
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. FS ČVUT
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. FSI VUT
doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. FS ČVUT
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. FS ČVUT
doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. FS ČVUT