CZ / EN

Oborová rada doktorských studijních programů ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ a ENERGY AND PROCESS ENGINEERING

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. – předseda FS ČVUT
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. FS ČVUT
prof. Ing. Václav Cyrus, DrSc. AHT Energetika
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. FS ČVUT
doc. Dr. Ing. Milan Jahoda FCHT VŠCHT
doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. TF ČZU