CZ / EN

Oborová rada doktorského studijního programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – předseda Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí (3901V024) FS ČVUT
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. Materiálové inženýrství (3911V011) FS ČVUT
doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. Dopravní stroje a zařízení (2302V004) FS ČVUT
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. Konstrukční a procesní inženýrství (3909V001) FS ČVUT
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Energetické stroje a zařízení (2302V006) FS ČVUT
prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. Strojírenská technologie (2303V002) FS ČVUT
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Technika prostředí (2301V024) FS ČVUT
prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. Biomechanika (3901V010) FS ČVUT
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. Technická kybernetika (2612V045) FS ČVUT
doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. Termomechanika a mechanika tekutin (3901V028) FS ČVUT
doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. Matematické a fyzikální inženýrství (3901V020) FS ČVUT
prof. Ing. František Freiberg, CSc. Řízení a ekonomika podniku (2305V003) FS ČVUT
prof. Ing. Jiří Křen, CSc.   FAV ZČU
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. Termomechanika a mechanika tekutin (3901V028) ÚT AV ČR