CZ/EN

Důležité termíny

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Přihláška ke studiu je otevřená zde:
Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze zejména s ohledem na hygienickou situaci a případná centrálně vydaná omezení.  
 • od 4. ledna do 31. března 2021
 • mimořádné kolo od 1. dubna do 25. srpna 2021
Požadované dokumenty k přihlášce je nutné dodat na Oddělení studijní (pokud budou k dispozici):
 • do 30. června 2021
 • pro přihlášky podané v mimořádném kole PŘ do 31. srpna 2021
Přijímací test z matematiky (přijímací zkoušky):
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být přijímací zkoušky konány bezkontaktně v online režimu.
ZRUŠENO
Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu:
 • do 30. června 2021
 • pro přihlášky podané v mimořádném kole PŘ do 31. srpna 2021
Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu bude odesláno:
 • do 31. července 2021
 • pro přihlášky podané v mimořádném kole PŘ do 5. září 2021
Konání zápisů do bakalářského studia:
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být zápisy konány bezkontaktně v online režimu.
ve druhé polovině srpna 2021 případně na začátku září
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: ZRUŠENO
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
Přihláška ke studiu je otevřená zde:
Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze zejména s ohledem na hygienickou situaci a případná centrálně vydaná omezení.  
 • od 4. ledna do 31. března 2021
 • mimořádné kolo od 1. dubna do 25. srpna 2021
Požadované dokumenty k přihlášce je nutné dodat na Oddělení studijní (pokud budou k dispozici):
 • do 30. června 2021
 • pro přihlášky podané v mimořádném kole PŘ do 25. srpna 2021
Rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice a dodání úředně ověřené kopie:
 • do 31. března 2021
 • pro přihlášky podané v mimořádném kole PŘ do 25. srpna 2021
Uchazeč, který získá bakalářský diplom až v LS 2020/2021 (nebo je cizozemec), musí ověřenou kopii bakalářského diplomu dodat: do 16. září 2021
Předložení úředního dokladu o dosaženém studijním průměru za předchozí bakalářské studium:
 • do 31. března 2021
 • pro přihlášky podané v mimořádném kole PŘ do 25. srpna 2021
Pozvánka k přijímacím zkouškám resp. oborovému pohovoru bude odeslána:
 • do 17. dubna 2021
 • pro přihlášky podané v mimořádném kole PŘ do 27. srpna 2021
Termín písemné a ústní zkoušky a oborového pohovoru:
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být přijímací zkoušky konány bezkontaktně v online režimu.
 • 13. května 2021
 • pro přihlášky podané v mimořádném kole PŘ do 2. září 2021
Oznámení výsledků přijímacích zkoušek
 • do 21. května 2021
 • pro přihlášky podané v mimořádném kole PŘ do 3. září 2021
Dokumenty potřebné k zápisu do studia budou uchazečům zaslány elektronicky:
 • do 9. září 2021
 • platí pro celé PŘ do NMG studia
Vrácení vyplněných dokumentů k zápisu uchazečem elektronicky zpět:
 • do 13. září 2021
 • platí pro celé PŘ do NMG studia
Zápisy do studia v navazujících magisterských studijních programech:
Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být zápisy konány bezkontaktně v online režimu.
 • 16. září 2021
 • platí pro celé PŘ do NMG studia
Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení bude zveřejněna: do 29. října 2021 

Celkový časový plán akademického roku najdete zde !