CZ / EN

Aktuality

První technologie 3D tisku z kovu vyvinutá v České republice

Publikováno: 04. 04. 2018

Zlatá medaile na MSV 2017 pro stroj WeldPrint MCV 5X

Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byl oceněn zlatou medailí v kategorii „Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi v ČR/na Slovensku v rámci vývojových projektů dotovaných státem“ stroj kategorie Hybrid Manufacturing (HM) – WELDPRINT MCV 5X, který vyvinula firma KOVOSVIT MAS, a.s. ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení, Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Cenu převzal generální ředitel firmy KOVOSVIT MAS, a.s. Ing. Libor Kuchař a děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Michael Valášek.

Více informací v této zprávě.

Zprávy z médií

4. dubna 2018 – článek v Hospodářských novinách: https://archiv.ihned.cz/c1-66095870-cas-pro-hybridni-vyrobu

5. dubna 2017 představila firma Kovosvit MAS unikátní obráběcí stroj WeldPrint 1000 5AX kategorie Hybrid Manufacturing (HM), který byl vyvíjen ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení, Fakulty strojní ČVUT v Praze. Stroj disponuje 5 řízenými osami pro technologii navařování kovu a také 5 osami pro obrábění vnitřních a vnějších tvarových ploch.

Nejnovější zprávu přinesl server IDNES.CZ - článek zde.

Zprávu přinesl server deník.cz – článek i s fotografiemi najdete zde.

REPORTÁŽ

Přinášíme odkaz na reportáž z představení HM stroje WeldPrint 1000 5AX firmy Kovosvit MAS, který vyvinula společně s Ústavem výrobních strojů a zařízení, Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Reportáž byla odvysílána na ČT 24, 5. dubna 2017 - odkaz na iVysílání je zde (od 17:03 minuty)

Reportáž z představení HM stroje WeldPrint 1000 5AX

POPIS STROJE

Stroj i technologie jsou podrobněji popsány zde: http://infocube.cz/cs/spolecnost-kovosvit-mas-a-s-predstavuje-novy-obrabeci-stroj-weldprint-5ax-umoznujici-hybridni-vyrobu-kombinujici-operace-obrabeni-a-navarovani-kovu/

DALŠÍ INFORMACE O VÝVOJI STROJE

Na veletrhu MSV Brno 2016 byla představena zcela nová technologie 3D tisku kovu, vyvinutá plně v ČR. Technologii představila společnost KOVOSVIT MAS, a.s. a Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, Ústavu výrobních strojů a zařízení, Fakulty strojní ČVUT v Praze. Technologie umožňuje růst ocelových dílců rychlostí 0,2–1,0 kg/hod při ceně 2500–3500 Kč/kg.

Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. připravuje na rok 2017 svůj vstup na trh výrobních technologií pro Additive Manufacturing (AM). Představen bude produkční stroj umožňující vytváření kovových dílů a jejich obrábění v jednom pracovním prostoru. Připravovaný stroj bude disponovat 5 řízenými osami pro technologii navařování kovu a také 5 osami pro obrábění vnitřních a vnějších tvarových ploch. Bude se jednat o stroj z kategorie Hybrid Manufacturing (HM) kombinující plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní technologii pomocí frézování v 5 osách.

Základem pro budoucí produkční stroje typu HM je nově vyvinutá unikátní technologie Hybrid Manufacturing, která byla vyvíjena a testována na prototypech v letech 2013 až 2016. Technologii společně vlastní a dále rozvíjí společnost KOVOSVIT MAS, a.s. s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), ČVUT v Praze, Fakulty strojní. Jedná se o jedinou technologii pro vytváření kovových dílců (AM) vyvinutou plně v České republice.

Hlavní výhodou představované technologie je její relativně nízká cena, na dílci vytvořeném touto technologií dosahují náklady 25–30 % ceny nákladů konkurenčních technologií pro AM (3D tiskárny na principu SLS, DMLS a podobné, které spékají kovový prášek po vrstvách pomocí laserového paprsku nebo elektronového svazku) nebo HM (stroje kombinující v jednom pracovním prostoru technologii navařování kovu, zpravidla pomocí techniky Laser Cladding nebo techniky DMLS s obráběním).

Nová technologie umožňuje vytvářet kovové dílce s výrazně menšími náklady, proto se otevírá zcela nový segment trhu pro technologie AM a HM. Vzhledem k současným nákladům na pořízení strojů na trhu, jejich provozním nákladům a nákladům na zdrojové materiály jsou dosud preferovány především aplikace pro špičkové obory (medicína, stavba leteckých motorů, stavba turbín, formy a nástroje, kosmonautika) a v těchto oborech se opět klade důraz na nejdražší materiály jako je titan, slitiny niklu, méně pak nerezová ocel nebo hliník. Vzhledem k výrazně levnější technologii KOVOSVITu MAS, a.s. a RCMT, je připravována komplexní nabídka AM v oblasti zpracování standardních konstrukčních materiálů pro běžné strojírenství (stavba strojů, výroba nástrojů, energetická zařízení, vojenské aplikace, dopravní technika, prototypová výroba, opravárenství). Technologie umožňuje zpracovávat špičkové materiály, jako jsou niklové slitiny a další, ale nabídka se nyní orientuje především na zpracování konstrukčních ocelí, nerezových ocelí, jemnozrnných ocelí a otěruvzdorných ocelí. Uživatelem technologie nemusí být špičkové vývojové středisko velké firmy, ale může jí rentabilně využít i běžná malá a středně velká strojírenská firma.

Při vývoji technologie a stroje se KOVOSVIT MAS, a.s. a RCMT orientují na větší pracovní prostor a vytváření větších dílců než srovnatelná konkurence. V současnosti je technologie vyvíjena pro výrobu dílců do rozměru 500 x 500 x 400 mm. Rychlost vytváření nových dílců je ovlivňována především požadavky na jakost materiálu (minimalizaci vnitřních vad), přesnost dílce, povolené teplotní ovlivnění materiálu a vnitřní pnutí a také zvolenou strategii vytváření dílce. Reálné hodnoty rychlosti růstu dílců z různých druhů ocelí se pohybují v rozmezí 0,2–1,0 kg/hod. Celková konečná cena vytvořeného dílce (návaru při opravách) pak představuje 2500–3500 Kč/kg a obsahuje kompletní náklady na stroj s odpisy na 3 roky a 50 % využití, náklady na údržbu, náklady na všechny procesní materiály a náklady na obsluhu stroje. Dalším vývojem technologie a strojů je předpokládané snížení nákladů u ocelí na hodnotu okolo 2000 Kč/kg. Tyto cenové relace odpovídají 25–30 % ceny nejlevnějších produktů a technologií světové konkurence.

Více informací naleznete v tiskové zprávě a v prezentaci představující technologii Hybrid Manufacturing.

Technologie HM byla také prezentována na Dni otevřených dveří Fakulty strojní ČVUT v Praze, 9. 11. 2016. V časopise Technický týdeník vyšel podrobný článek o této prezentaci. Přečíst si ho můžete zde.

Zprávy z médií
http://zpravy.e15.cz/domaci/kovosvit-mas-vytvoril-ve-spolupraci-s-cvut-unikatni-technologii-3d-tisku-1325642

http://www.konstrukter.cz/2016/10/07/kovosvit-mas-vyviji-hybridni-cnc-obrabeci-centrum/

http://e-svet.e15.cz/technika/kovovy-3d-tisk-ve-svete-zaziva-raketovy-start-cesko-nezustava-pozadu-1323791

http://www.sci-line.cz/index.php/technologie/156-3d-tisk-pro-strojirenstvi-levneji-a-lepe.htmlhttp:/www.sci-line.cz/index.php/technologie/156-3d-tisk-pro-strojirenstvi-levneji-a-lepe.html