CZ / EN

Aktuality

Vývoj 3D tištěné AFO ortézy

Publikováno: 11. 05. 2023

Vědci z Odboru biomechaniky člověka na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT v Praze, pracují na vývoji 3D tištěné AFO ortézy, která má primárně za účel stabilizovat kotník u pacientů s mozkovou obrnou.

Pacienti s mozkovou obrnou trpí problémy s mobilitou a pohybem a nejviditelněji se to projeví na chůzi. Zatímco dětský pacient se zdravou chůzi jde při stojné fázi přes patu, u pacienta s mozkovou obrnou může být jeden z důsledků nedostatečná mobilita dorsálních flexorů, která při chůzi zapříčiní první kontakt se zemí celou ploskou nohy. AFO ortéza pomáhá pacientovi při patologickém stavu chůze, a jejím cílem je stabilizovat kotník a podpořit nefunkční skupiny svalů tak, aby se vzorec chůze pacienta co nejvíce přiblížil vzorci chůze zdravého dítěte.

pracoviste/12105/orteza-3D/naskenovanyodliteknohypacienta.pngSoučasný konvenční postup výroby AFO ortézy spočívá ve tvarování nahřátého termoplastu kolem sádrového odlitku. Tento proces je však náročný, zdlouhavý a ortézu není možné nějakým způsobem pro pacienta přizpůsobit.

Naproti tomu 3D tištěné AFO ortézy mohou být optimalizovány individuálně – dá se měnit tuhost pomocí změny tloušťky ortézy v daných místech, lze přidat různé struktury pro individuální případy atd. Samotný postup výroby 3D tištěné AFO ortézy pak spočívá pouze v oskenování nohy a vytvoření modelu ortézy pro daného pacienta, přičemž ortéza může být tímto způsobem vyrobena přes noc, zatímco konvenční způsob trvá zpravidla několik dní. Přesto nejsou 3D tištěné ortézy novinkou, ale vytvoření modelu v komerčně dostupných programech je drahé. Proto odborníci z Fakulty strojní ČVUT v Praze vytvářejí modely ve veřejně dostupných programech, jako je Blender nebo MeshLab.
 
Postup vývoje popisuje také prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. v rozhovoru pro Český Rozhlas z 3. května 2023. Záznam najdete od minuty 6:51 zde: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/radiozurnal/35/2023-05-03

Rozhovor najdete také zde: https://radiozurnal.rozhlas.cz/levnejsi-3d-ortezu-pro-deti-po-mozkove-obrne-vyvinuli-vedci-z-cvut-k-dispozici-8988966

pracoviste/12105/orteza-3D/OrtezavytistenanatiskarneHPMultiJetFusionzmaterialuNylonPA12_01.jpegpracoviste/12105/orteza-3D/OrtezavytistenanatiskarneHPMultiJetFusionzmaterialuNylonPA12_02.jpeg