CZ / EN

Aktuality

Naši studenti na exkurzi v elektrárně Prunéřov II.

Publikováno: 23. 03. 2023

Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze připravil v polovině března 2023 pro své studenty, velmi zajímavou exkurzi do elektrárny Prunéřov II., díky níž mohli studenti nahlédnout do nitra technologií v této elektrárně.

Elektrárna Prunéřov II je nejmladší uhelnou elektrárnou ČEZ, a. s. Původně měla pět 210 MW bloků, které byly postupně uvedeny do provozu v letech 1981 až 1982. Po komplexní obnově (2012 – 2016) má instalovaný výkon 3 x 250 MW.

Elektrárna Prunéřov II má po komplexní obnově kotle o výkonu 660 t/h, s parametry páry 18,2 MPa/575/580 °C. Kotle jsou dvoutahové, s granulačním topeništěm, průtlačné, s přihříváním páry. Jejich dodavatelem byly Vítkovice Power Engineering. Turbíny 250 MW typ Škoda KT – 250 – 17,66 jsou dvoutělesové, rovnotlaké kondenzační s přihříváním páry za VT dílem, s jedním kombinovaným VT-ST dílem a jedním dvouproudovým NT dílem. Každá turbína je vybavena 8 neregulovanými odběry páry pro regeneraci, topení napájecí nádrže a ohřívání topné vody v OTV a jedním regulovaným odběrem páry pro regulaci teploty v OTV3 a dodávku páry do NTO5. Vývody jednotlivých bloků jsou přes vývodové transformátory 300 MVA, 15,75/420 kV připojeny do přenosové soustavy 400 kV linkami V465 a V466, do rozvodny Hradec u Kadaně.

Elektrárny Prunéřov, zkráceně EPRU I a EPRU II, jsou společně největší tepelné elektrárny v Česku. Elektrárny spalují hnědé uhlí ze sousedního Lomu Nástup Tušimice.

Fotogalerie