CZ / EN

Aktuality

Další úspěch ve 24. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Publikováno: 23. 05. 2022

Náš student Ing. Martin Hodek z Ústavu energetiky, získal ve 24. ročníku Ceny Wernera von Siemense 3. místo, v kategorii nejlepší diplomová práce!

Jeho práce s názvem „Optimalizace fotovoltaického systému pro potřeby domácnosti“ zahrnuje model pro výpočet oslunění a bilanci energetického zisku FVE, jehož výsledky verifikoval proti modelům volně dostupným na internetu. Dále vytvořil model spotřeby elektřiny typizované domácnosti ve 4 variantách s různým stupněm vybavenosti. Oba modely pracují s hodinovým krokem v období jednoho roku, což umožňuje provádět velmi detailní energetické bilance výrob a spotřeb v čase a v důsledku tak precizně optimalizovat využití elektřiny z FVE dle navržené logiky priority potřeb domácnosti.

Gratulujeme a brzy s Martinem připravíme rozhovor o jeho práci.