CZ/EN

Aktuality

Vyhlášení volby kandidáta na děkana fakulty

Publikováno: 10. 11. 2021

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní, podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. a v souladu s vnitřními předpisy fakulty vyhlašuje volbu kandidáta na děkana fakulty
pro funkční období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2026
a stanovuje postup pro podání přihlášky, náležitosti přihlášky a podrobný harmonogram volby.

Písemnou přihlášku lze podat v listinné nebo elektronické podobě nejpozději do 12.00 hodin, dne 19. 1. 2022.

Bližší informace uchazeči naleznou ZDE.