CZ/EN

Aktuality

Doc. Jan Hrdlička byl jmenován profesorem

Publikováno: 19. 12. 2020

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 15. prosince 2020 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Mezi nimi byl jmenován na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze, doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. z Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Doc. Hrdlička je autorem řady publikací v mezinárodních časopisech v oblasti spalování ve fluidní vrstvě, CCS technologií a problematiky snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší. Jeho současný H-index ve WoS je 4, ve Scopus 6 (s úplným vyloučením autocitací), je editorem a zároveň spoluautorem významné mezinárodní knižní publikace „CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels“, a je rovněž spoluautorem 2 patentů, z nichž jeden je uplatněn v průmyslu.

V současnosti je školitelem 4 doktorandů, 3 doktorandi (u jednoho školitel, u dvou školitel-specialista) úspěšně obhájili dizertační práce, vedl 13 diplomových a 15 bakalářských prací, které byly úspěšně obhájeny. Podílí se na výuce v oboru bakalářském programu „Energetika a procesní technika“, magisterském programu „Energetika a procesní inženýrství“ a doktorském programu „Energetické stroje a zařízení“.