CZ/EN

Aktuality

Integrální bezpečnost – nový doktorský studijní program na ČVUT

Publikováno: 12. 08. 2020

Na ČVUT v Praze byl nově akreditován doktorský studijní program, za jehož vznikem stojí doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc. z  Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Doktorský studijní program Integrální bezpečnost naplňuje cíl manažerských i inženýrských disciplín, jejichž úkolem je zajistit bezpečné, lidmi vytvářené a provozované objekty, tj. objekty, které jsou zabezpečené vůči známým pohromám a neohrožují své okolí, a to ani při svých kritických podmínkách. Z důvodu výše zmíněné povahy objektů v současné době, je pozornost cíleně věnována průřezovým rizikům při návrhu, výstavbě i provozu objektů.

Při všech etapách životnosti objektů jde o zajištění koexistence systémů sociálního, environmentálního a technologického. S ohledem na možnosti státu, investorů i provozovatelů objektů, jde o vzdělání, které zajistí schopnost výběru optimálních řešení s ohledem na potřeby a možnosti státu i provozovatelů.

Z důvodu praktických potřeb objektů děl jde o zajištění odborníků pro různé úrovně objektů – od konkrétních zařízení, přes komponenty, dílčí celky, jednotlivé procesy, soubory vzájemně provázaných procesů až po celé objekty a jejich okolí.

Pod vedením Doc. RNDr. Danuše Procházkové, DrSc. si studenti tohoto programu mohou vybrat z těchto témat disertačních prací:

  • Hodnocení životnosti parogenerátoru v souvislosti s odluhem a odkalem
  • Zvýšení bezpečnosti havarijního napájení jaderného zařízení vodou
  • Risk Based Maintenance of Critical Technical Facility

Informace o možnostech doktorského studijního programu můžete získat od doc. Procházkové: danuse.prochazkova@fsv.cvut.cz