CZ/EN

Aktuality

Zveme vás na Den otevřených dveří

Publikováno: 14. 12. 2019

Zájemce o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ale i rodiče budoucích studentů zveme na Den otevřených dveří ve středu 29. ledna 2020 od 8.15 hodin, kdy budou připraveny prezentace jednotlivých specializací studia na naší fakultě.

PROGRAM

 • Den otevřených dveří proběhne v budově Fakulty strojní v Dejvicích, Technická 4, Praha 6 (metro A, stanice Dejvická).
 • Prezentace jednotlivých ústavů fakulty budou k vidění od 8.15 hodin před vchodem na fakultu, ve vstupním vestibulu a na chodbě ve 2. patře.
 • Od 8.30 hodin můžete s průvodcem navštěvovat komentované prohlídky laboratoří jednotlivých ústavů.
 • Přednáška o studiu proběhne od 10.45 hodin  v posluchárně D2-256. 
 • Od 12.00 hodin proběhne ještě jedno kolo komentovaných prohlídek laboratoří.

Seznam laboratoří na prohlídkových trasách:

Trasa A:

Trasa B:

 • Akustická laboratoř – měření hlukových parametrů klimatizačních zařízení a prvků pro systémy vytápění.

 • Svařování – robotické svařování elektrickým obloukem v ochranných atmosférách

 • Laboratoř CNC obrábění – ukázka víceosého obrábění

Trasa C:

 • Laboratorní úlohy pro výuku automatického řízení

 • Programovatelné automaty, pneumatika, elektropneumatika, vizualizace-SCADA systémy, CP-lab

 • Výrobní linka podle principů Industry 4.0

Trasa D:

 • Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky – studium biomechaniky cév a jejich náhrad

 • Technologie a zařízení pro materiálově-energetickou recyklaci odpadů, pro čištění odpadních vod a plynů. 

 • Ukázky výzkumu mechatronických řešení, od nových konceptů podvozků mobilních robotů, přes spolupracující roboty, lanové manipulátory, nekývající jeřáb až po aktivní nástroje pro řízení vibrací.

Trasa E:

 • Cirkulační aerodynamický tunel, modelová chladicí věž, ukázky z programu výzkumu a vývoje bezpilotních prostředků a ukázky vysokoškolských kvalifikačních prací.
 • Testovací stanoviště třecích dvojic, testovací stanoviště ložisek, laboratoř tenzometrie, fotoelasticiometr.

Vybírejte už nyní,  ČÍM CHCETE BÝT !

Fotogalerie