CZ/EN

Aktuality

Nová hra pro budoucí manažery

Publikováno: 23. 07. 2019

Simulační manažerskou hru, Business Navigation Game, zavádí do výuky jako jedna z mála, Fakulta strojní ČVUT v Praze. Na otázky zaměřené na zaváděnou novinku odpovídal Ing. Miroslav Žilka, PhD. z  Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Proč jste se v Ústavu řízení a ekonomiky podniku rozhodli pro vzdělávání formou hry?

 „Dlouho jsme na fakultě hledali nástroj, ve kterém by si studenti mohli vyzkoušet nejen plánování, ale také vidět důsledky svých rozhodnutí. Proto jsem přesvědčen, že využití simulační hry BNS−LUDUS, ve které si mohou ověřit i své schopnosti týmové spolupráce v rámci konkurenčního prostředí, je pro naše studenty velkým přínosem. Navíc má toto integrované řešení velkou výhodu v tom, že funguje v reálném prostředí skutečného manažerského informačního systému, s nímž se mohou někteří z našich absolventů setkat v konkrétní firmě, kde budou pracovat. “

Co je podstatou té manažerské hry?

 „Princip simulační manažerské hry je jednoduchý. Studenti jsou rozděleni do týmů, které tvoří vedení firmy. Všechny týmy dostanou stejné zadání a vystupují jako nezávislí konkurenti na společném trhu. Týmy vytvoří s pomocí sofistikovaného informačního systému BNS strategii, odsouhlasí ji a transformují do business plánu v plném rozsahu funkčních oblastí. Podnikový plán je nahrán do tržní simulace v softwaru LUDUS. Následně získávají „firmy“ informaci o tom, jak si stojí na trhu. Podle získaných informací studenti vytvářejí prognózy a další rozhodnutí, která uplatní v následujícím kole simulační hry. Na základě dosažených výsledků ve čtvrtletích pak studenti zkoumají, jak jejich rozhodnutí přispěla k dosažení stanovených cílů.“ 

Jak dlouho (od kdy) aplikujete manažerskou hru ve výuce?

SW byl předán a nainstalován koncem června. Nyní stále probíhají činnosti spojené s jeho implementací. Očekáváme, že v září budou proškolení správci a lektoři systému, teprve potom bude moci být systém nasazen do výuky. Pilotní využití ve výuce se tedy plánuje od zimního semestru 2019/2020.

Jaké přínosy očekáváte od zavedení software do výuky? 

Obecně platí, že výuka formou herních simulací je pro studenty velice atraktivní a jsou při výuce mnohem více motivovaní. Studenti si také dokáží s využitím simulační hry v reálném plánovacím systému typu Business Intelligence, který je aktivně používán v celé řadě českých podniků,  mnohem lépe představit, jaké budou jejich pracovní úkoly v případě jejich uplatnění na pozicích v podnikovém plánování a controllingu.  Systém integrovaného řešení BNS−LUDUS podporuje taktické i strategické plánování s využitím metodologie Balanced Scorecard. Z pohledu našeho cílového profilu absolventa je to vynikající způsob, jak studenty připravit na úspěšnou profesní kariéru.“