CZ / EN

Studium - opatření

Rozvrh online výuky pro studijní programy TZSI (STR) Aktuální rozvrh
Změna časového plánu akademického roku 2019/20 Informace zde
Změna podmínek pro přijetí ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/21

Bakalářské studium

Magisterské studium

Průběh zkoušek v akademickém roce 2020/21:

Zkouškové období bude 25. 5. až 3. 7. 2020 a pak 24. 8. až 11. 9. 2020. Zkoušky 25. 5. až 3. 7. 2020 proběhnou nekontaktně. Jsou Vám naplánovány termíny zkoušek v počtu dvou termínů do července a jednoho termínu v září pro 1. a 2. ročník bakalářského studia a 1. ročník magisterského studia. Pro 3. a 4. ročník bakalářského studia a 2. ročník magisterského studia jsou Vám naplánovány termíny zkoušek v počtu tří termínů do 3. července. V období do 3. července je Vám naplánován také termín pro zkoušky ze zimního semestru. Druhé zápisy řešte s garanty svých studijních programů. V září bude ještě termín pro všechny zkoušky. Zkoušky jsou naplánovány v pořadí, které vychází z našich analýz jako pořadí u úspěšných studentů. Mezi zkouškami včetně opravných termínů máte vždy několik dní na další přípravu.
 
Zkouška bude probíhat tak, že se přihlásíte na zkoušku prostřednictvím KOSu jako obvykle. Velmi doporučuji, abyste se zúčastnili zkoušek již od prvního termínu, protože jsou právě tři a při vynechání o jeden přijdete.
 
Průběh zkoušky v bakalářském studiu:
V den a hodinu Vaší zkoušky se přihlásíte Vaším DUPS(KOS) heslem do testovacího programu (např. UTP, MOODLE). Podle instrukcí zkoušku vykonáte ve vymezeném čase. Pro vypracování použijete volné listy papíru, které si předem připravíte. Po skončení zkoušky každý list s Vaším řešením očíslujete, podepíšete a ofotografujete mobilním telefonem nebo digitálním fotoaparátem, případně nasnímáte skenerem. Během focení musí být na prvním listu položena Vaše ID karta ČVUT! Ofocené stránky pošlete do 15 minut po skončení zkoušky způsobem, který Vám bude sdělen před zahájením zkoušky.
 
Průběh zkoušky v magisterském studiu:
V den a hodinu Vaší zkoušky bude průběh stanoven jedním z níže uvedených způsobů nebo jejich kombinací:
1) budete odpovídat v testovacím programu obdobně jako u bakalářských zkoušek
2) dostanete text zadání zkoušky, odpovědi vypracujete na předem připravené volné listy papíru a odešlete je obdobně jako u zkoušky v bakalářském studiu
3) spojíte se přes MS TEAMS se svým zkoušejícím a budete ústně odpovídat na jeho otázky.
 
Toto jsou obecné informace a o detailech budete informováni před zkouškou.
 
Pro bezkontaktní vykonání zkoušek je nezbytné mít technické zázemí podle příkazu rektora PR 9/2020 (celé znění příkazu najdete zde: https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru#info) a mobilní telefon s fotoaparátem pro fotografii vypracovaných stránek Vaší zkoušky.
Pokud na tento mail neodpovíte panu proděkanovi Řezníčkovi (jan.reznicek@fs.cvut.cz) do 25. 5. 2020, tak předpokládáme, že toto technické vybavení máte a můžete zkoušku nekontaktně vykonat. Pokud takové technické zázemí nemáte, pak postupujte podle příkazu rektora a sdělte to panu proděkanovi Řezníčkovi.

Plán zkoušek TZSI a Strojírenství k 11. 5. 2020