CZ/EN

Aktuality

Výběrové řízení na funkci vedoucích ústavů

Publikováno: 03. 12. 2018

Děkan fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucích ústavů:

12101 Ústav technické matematiky
12102 Ústav fyziky
12104 Ústav jazyků
12105 Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
12110 Ústav přístrojové a řídicí techniky
12112 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
12113 Ústav konstruování a částí strojů
12115 Ústav energetiky
12116 Ústav techniky prostředí
12118 Ústav procesní a zpracovatelské techniky
12120 Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
12122 Ústav letadlové techniky
12132 Ústav materiálového inženýrství
12135 Ústav výrobních strojů a zařízení
12138 Ústav řízení a ekonomiky podniku

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru s vědeckou hodností min. Ph.D. (Dr., CSc.), kvalifikace doc. nebo prof. vítána, předpoklad brzké habilitace dle kritérií ČVUT požadován,
 • praxe v oboru min. 5 let, znalost VŠ prostředí,
 • manažerská schopnost, zkušenost s vedením výzkumného týmu,
 • aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyka,
 • publikační, projektová a výzkumná činnost v oboru,
 • občanská a morální bezúhonnost.
 
Náležitosti přihlášky:
 • strukturovaný životopis,
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, pokud již nebyly zaměstnaneckému oddělení FS CVUT předány,
 • seznam publikací a dalších výsledků za posledních 5 let,
 • stručná představa o rozvoji ústavu,
 • CD s elektronickou verzí všech předkládaných materiálů.
 
Uzávěrka přihlášek: 31. prosince 2018.
Písemné přihlášky spolu s uvedenými materiály zašlete do 31. 12. 2018 na adresu:
Fakulta strojní ČVUT v Praze
Zaměstnanecké oddělení
Technická 4, 166 07 Praha 6