CZ/EN

Aktuality

ČVUT podepsalo Memorandum o porozumění s Korea Institute of Machinery and Materials

Publikováno: 25. 07. 2018

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. a prezident výzkumné instituce Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) Dr. Chunhong Park  podepsali 3. 7. 2018 Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding – MoU). Uzavření Memoranda inicioval KIMM jako projev zájmu o prohloubení spolupráce na úrovni celého ČVUT v Praze na základě úspěšného řešení dosavadních projektů spolupráce KIMM a ČVUT v Praze, Fakulty strojní. Za ČVUT FS vyjádřil podporu Memorandu děkan fakulty strojní,  prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., s nímž se slavnostního setkání a podpisu Memoranda zúčastnili vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Ing. Petr Kolář, Ph.D.  a Ing. Matej Sulitka, Ph.D., vedoucí pro projekty spolupráce.

Počátky spolupráce ČVUT FS s KIMM sahají do roku 2014, kdy bylo v RCMT zahájeno řešení bilaterálního projektu výzkumu modelování zdrojů tepla vřetenových ložisek a vřeten, financovaného ze strany KIMM. V roce 2016 získal podporu další projekt bilaterální spolupráce mezi partnery v České republice a v Korejské republice v rámci programu DELTA TAČR s tématem vývoje lehké vysokorychlostní převodovky z kompozitních materiálů. Na české straně je příjemcem firma CompoTech jako přední výrobce dílců z kompozitních materiálů a dalším účastníkem je ČVUT FS, v jehož rámci se rozšířil okruh spolupracujících ústavů na Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT), Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky a Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. Na korejské straně je příjemcem projektu firma SAMYANG jako přední výrobce převodovek a výzkumná instituce KIMM. Dosavadní spolupráce umožnila na straně ČVUT FS rozvoj a aplikaci výzkumných témat, které stojí v popředí výzkumného zájmu ČVUT FS. Podpis Memoranda je příslibem dalšího prohloubení a rozšíření vzájemné spolupráce.
Korea Institute of Machinery and Materials sídlící v Daejeonu patří se svými přibližně 600 zaměstnanci a studenty k největším a nejvýznamnějším výzkumným institucím v Koreji. Jeho hlavním smyslem je přispět k ekonomickému růstu země prostřednictvím výzkumu a vývoje klíčových technologií v oblasti strojírenství. KIMM tvoří pět výzkumných divizí:

  • Divize Pokročilých výrobních systémů
  • Divize Nano-mechanických systémů
  • Divize Systémů životního prostředí a energetiky
  • Divize Navrhování složitých mechanických systémů
  • Divize Bezpečnosti strojních systémů

Divize Pokročilých výrobních systémů, která je hlavním partnerem RCMT, díky svému know-how v oblasti přesného obrábění, řízení a konstrukce realizuje především výzkum technologií týkajících se materiálů, procesů, zařízení, měření a vyhodnocování potřebných pro výrobu velmi přesných výrobků. Vyvinuté technologie tvoří jádro všech průmyslových odvětví.

KIMM 2017 Promotional Video Clip

Fotogalerie