CZ / EN

Aktuality

Pozvánka na Habilitační přednášky

Publikováno: 11. 06. 2024

13. června 2024 proběhnou na Fakultě strojní ČVUT v Praze dvě veřejné habilitační přednášky, na které je srdečně zvána celá akademická obec. Habilitační přednášky proběhnou v posluchárně D1-266, na Fakultě strojní v Dejvicích, Technická 4, Praha 6.

Od 14.00 hodin přednese svoji habilitační přednášku Ing. Zdeněk Padovec, Ph.D. na téma „Komplexní návrh integrálně vinutých tlakových nádob z kompozitních materiálů“.

Od 15.00 hodin přednese svoji habilitační přednášku Ing. Michal Schmirler, Ph.D. na téma „Využití rázových vln v aerodynamice rotorů náporových turbín“.