CZ / EN

Aktuality

Taková byla Středoškolská technika StreTech 2024

Publikováno: 05. 06. 2024

Účastníky letošní přehlídky prací středoškoláků StreTech 2024, přivítaly 5. června 2024 před Fakultou strojní ČVUT v Praze dva velké exponáty. Pohon Stirlingova motoru v parabolickém zrcadle a Model konstrukce jednomístného automobilu. Dalších z téměř dvou stovek exponátů prezentovali talentovaní středoškoláci a středoškolačky na chodbě spojující Fakultu strojní a Fakultu elektrotechnickou ČVUT.

Tradiční akce Středoškolská technika – StreTech 2024 se zúčastnili mladí tvůrci z 61 středních škol z celé ČR. Přehlídce a prezentacím předcházela oficiální setkání zástupců středních škol a akademických pracovníků ČVUT. Při zahájení děkan Fakulty strojní, doc. M. Španiel vyzval pedagogy, aby v diskuzi zhodnotili spolupráci a sdělili, co by mohlo ČVUT zlepšit. Připomněl i významné výročí Fakulty strojní, kdy před 160 lety začala výuka strojního inženýrství na pražské technice. Dále vystoupilo několik akademických hodnostářů ČVUT. Nechybělo poděkování za přípravu kvalitních a motivovaných studentů, ocenění hodnotných exponátů a připomínky forem jejich přípravy na náročné studium na fakultách i možnost zapojení starších středoškoláků do projektů EuroTeQ Collider. Po krátké diskuzi se pedagogové přemístili na čtvrté patro, kde byla oficiálně zahájena prezentace autorských studentských projektů.

Cílem konference StreTech 2024 je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na půdě ČVUT v Praze. Univerzita se tak snaží vyhledávat,  soustřeďovat a přístupnou formou podporovat aktivní a tvůrčí středoškolské studentky a studenty. Témata nebyla podle propozic nijak omezená. Práce měly zaměření technické, přírodovědné nebo také humanitní a umělecké. Prezentace zahrnovaly oblast elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví,  biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie, designu a společenských věd. Práce byly jak individuální, tak i týmové a časté byly projekty navázané na kvalitní středoškolskou výuku. Během workshopu studenti prezentovali návštěvníkům své projekty formou posteru nebo modelu, jiní elektronickou prezentací na notebooku. Zájem návštěvníků, i z řad pedagogů ČVUT, o práce talentovaných studentů byl značný. Potvrdil, že letošní akce StreTech byla opět úspěšná.

Momentky, filmové klipy nebo sborníky prezentovaných příspěvků ze všech minulých setkání, aktuální informace a další dokumenty jsou k dispozici ZDE.

Fotogalerii z letošního ročníku najdete TADY.

Fotogalerie