CZ / EN

Aktuality

Naše studentka na konferenci European Space Weather Week

Publikováno: 17. 01. 2024

Studentka naší fakulty z Ústavu letadlové techniky, Kateřina Kobrlová, měla jedinečnou příležitost zúčastnit se vědecké konference European Space Weather Week 2023 ve Francii. Konference, věnovaná kosmickému počasí a souvisejícím procesům a vlivům na techniku a mise, přilákala odborníky, firemní zástupce a studenty nejen z Evropy. Ti se podělili o nové poznatky, objevy a prodiskutovali své projekty, např. o efektech geomagnetické aktivity na pozemní systémy, nejistotách v datech a modelech kosmického počasí či jakou roli hraje kosmické počasí při návrhu mise.

Konference nabídla bohatý program plný inspirativních přednášek, pestrých diskusí a příležitostí pro networking. Zvláště zajímavou součástí byla krátká škola, která se konala o několik dní dříve před samotnou konferencí. Vybraní účastníci si v rámci výuky prohloubili své znalosti v různých tématech, např. výrony koronální hmoty, sluneční energetické částice, magnetosféra, ionosféra atd. Tato interaktivní forma vzdělávání poskytla Kateřině možnost blíže se podívat na nejnovější techniku a výzkumné metody i díky tomu, že s dalšími studenty navštívila IRAP – jedno z hlavních mezinárodních center astrofyziky, kde se prostřednictvím pozorování, modelování a laboratorních experimentů snaží porozumět hvězdám, mezihvězdnému prostředí, ionizovanému prostředí, planetám i galaxiím.

„Setkání s výzkumníky, kteří sdílejí stejnou vášeň, bylo pro všechny studenty velmi inspirativní. Získali jsme nejen nové znalosti, ale také nové perspektivy a možnosti spolupráce“, dodala Kateřina.

Fotogalerie