CZ / EN

Aktuality

Promoce na jaře 2024

Publikováno: 04. 12. 2023

Informace k promocím v březnu 2024

Promoce absolventů, kteří úspěšně ukončí studium v průběhu zimního semestru AR 2023/2024, se budou konat dne 27. března 2024

Časový rozvrh promoce absolventů ČVUT v Praze, Fakulty strojní

10.00 Bakalářské studium
  Teoretický základ strojního inženýrství
  Výroba a ekonomika ve strojírenství
  Strojírenství
  Navazující magisterské  studium
  Aplikované vědy ve strojním inženýrství
  Automatizační a přístrojová technika
  Dopravní a transportní technika
  Energetika a procesní inženýrství
  Inteligentní budovy
  Letectví a kosmonautika
  Master of Automotive Engineering
  Robotika a výrobní technika
  Řízení průmyslových systémů
  Výrobní inženýrství

Pokyny pro slavnostní promoce absolventů Fakulty strojní ČVUT v Praze

Promoce absolventů Fakulty strojní ČVUT v  Praze se koná ve středu 27. března 2024 v Betlémské kapli v Praze 1, Betlémské náměstí.
 
Sraz diplomantů je nejméně 1 hodinu před začátkem promoce v Betlémské kapli.
 
Studijní referentka seřadí diplomanty k slavnostnímu nástupu. Je nutné, aby každý diplomant setrval na určeném místě, neboť v tomto pořadí budou předávány diplomy. Po příchodu do kaple vstoupí diplomanti na vyhrazená místa podle určeného pořádku a zůstanou stát. Po nástupu předsednictva a hostů zazní česká státní hymna. Poté všichni usednou. Další program následuje v tomto pořadí:

  • zahájení a uvítání hostů
  • projev rektora
  • hudební vložka
  • projev děkana
  • přednesení slibu
  • složení slibu na insignie ČVUT a předání diplomů
  • projev zástupce absolventů
  • závěr

 
Po skončení slavnostního aktu odchází nejprve předsednictvo, pak diplomanti. Očekáváme, že všichni přítomní dobrovolnou a uvědomělou kázní přispějí ke zdaru slavnosti a tím i dobré reprezentaci vysoké školy a své osobní. Diplomanty žádáme o dochvilnost!
 
Prosím, aby hosté zaujali svá místa nejpozději 15 minut před zahájením, bývá zvykem, že se začíná přesně! S ohledem na důstojnost slavnostního aktu se předpokládá společenský oděv, jak u absolventů, tak i u hostů
 
Účast dětí do 6 let je naprosto nevhodná a celý akt ruší.  Právě tak ruší tento akt individuální fotografování. Fotografická služba je zajištěna profesionální organizací.
 
Svrchní oděv se odkládá v šatně proti vchodu, je třeba počítat s frontami. Prosím diplomanty, aby s těmito pokyny seznámili i své hosty!