CZ / EN

Aktuality

Nová studentská soutěž IKAROS

Publikováno: 15. 11. 2023

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. připravilo pro studenty univerzit VUT, UNOB a ČVUT novou soutěž s názvem IKAROS. Soutěž bude probíhat v období od 15. listopadu 2023 až do 31. května 2024 a bude otevřena pro studenty bakalářského i magisterského studia.

Soutěž je určena výhradně pro studenty

  • Vysokého učení technického Brno
  • Univerzity obrany Brno
  • Českého vysokého učení technického Praha

Z každé univerzity se mohou přihlásit až tři soutěžní týmy. V případě zájmu o účast v soutěži se prosím obraťte na Ing. Milana Dvořáka, Ph.D., vedoucího Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze - milan.dvorak@cvut.cz.

Přihlášení týmů do soutěže je možné od 15. 11. 2023 dále. Možnost registrace končí naplněním kapacity 3 týmů pro každou univerzitu.

Jednotlivé soutěžní týmu musí s využitím nabytých znalostí navrhnout optimální tvar nosníku pro předepsané okrajové podmínky a způsob zatížení. Vyhrává nosník s nejnižší hmotností, který prokáže odolnost na stanovené zatížení. Kompletní pravidla soutěže najdete ZDE.

Den vyhodnocení soutěže je stanoven na pátek 31. 5. 2024.

Ceny pro účastníky a vítěze soutěže IKAROS
1. místo: šek v hodnotě 15.000 Kč
2. místo: šek v hodnotě 10.000 Kč
3. místo: šek v hodnotě 5.000 Kč

Aktuality/11_2023/soutez_ikaros.jpg