CZ / EN

Aktuality

Středoškolská technika na ČVUT

Publikováno: 07. 06. 2023

Před Fakultou strojní bylo 7. června 2022 nezvykle živo. Kolem rozměrnějších exponátů procházely skupiny účastníků tradiční akce Středoškolská technika – StreTech. Šikovní středoškoláci a středoškolačky obsadili na čtvrtém patře celou dlouhou chodbu mezi Fakultou strojní a Fakultou elektrotechnickou ČVUT.  Oproti loňské akci byla účast studentů mnohem větší. Přes 180 exponátů prezentovalo 310 účastníků.

Tradiční akce StreTech začala konferencí zástupců středních škol a diskuzí s akademickými pracovníky ČVUT. O desáté hodině byla akce oficiálně zahájena prezentací autorských prací studentů středních škol. Cílem StreTech 2023 je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na půdě ČVUT. Témata nebyla nijak omezená. Podle propozic mohly mít zaměření technické, přírodovědné nebo také humanitní a umělecké.

Prezentace zahrnovaly oblast elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví,  biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie, designu a společenských věd. Práce byly jak  individuální, tak i kolektivní a nechyběly ani výsledky středoškolské výuky.

Během workshopu studenti prezentovali návštěvníkům své projekty formou posteru nebo modelu, jiní elektronickou prezentací na notebooku. Značný zájem návštěvníků o práce talentovaných studentů potvrdil, že letošní akce StreTech byla opět úspěšná.

Konferencí StreTech  ČVUT vyhledává a přístupnou formou soustřeďuje a podporuje tvůrčí aktivní středoškolské studentky a studenty. V diskuzi se pedagogové shodli na potřebě motivovat žáky pro studium technických oborů a podpoře jejich tvůrčího potenciálu. V závěru si zástupci středních škol i fakult ČVUT slíbili, že navrhnout a prodiskutují formy účinnější komunikace a možnosti užší spolupráce mezi školami obou úrovní.

Fotogalerie, videa nebo sborníky prezentovaných příspěvků ze všech minulých setkání, aktuální informace a další dokumenty jsou k dispozici na webu konference StreTech.

Fotogalerie